http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.443
Online: 32

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số lượng

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

384

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Phan Minh Danh

 

2

385

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Đặng Thị Ngọc My

 

3

386

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Khanh

 

4

387

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Trà chí Thu

 

5

388

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Nguyễn Bình Sơn

 

6

389

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thị Thu Đông

 

II

Bảo trợ xã hội

 

1

185

Thực hiện,điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

6

UBND TT Hoà Vinh

 

2

186

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

1

UBND TT Hoà Vinh

 

3

190

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

3

UBND xã Hòa Thành

 

 

4

192

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

2

UBND xã Hoà Xuân Tây

 

5

193

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

1

UBND xã Hoà Xuân Tây

 

6

195

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

1

UBND xã Hoà Xuân Tây

 

7

196

Thực hiện, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

4

UBND xã Hoà Xuân Tây

 

III

Hộ tịch

 

1

62

Thay đổi, cải chính hộ tịch - Giấy khai sinh

1

Trần Ngọc Tuấn - Trần Thanh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.