http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 483.983
Online: 24

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số lượng

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

378

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Ngô Ngọc Tho

 

2

379

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Lê Đức Trầm

 

3

380

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Huỳnh Tấn Ngãi

 

4

381

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Trần Thanh Tuyền

 

5

382

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Huỳnh Ngọc Tam

 

II

Hộ tịch

 

1

61

Cải chính hộ tịch - Giấy chứng nhận kết hôn

1

LÊ DUY SANG - CHEN SHIH CHUANG

 

III

Bảo trợ xã hội

 

 

1

179

Thực hiện, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

5

UBND xã Hoà Hiệp Bắc

 

 

2

181

Thực hiện; điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

12

UBND xã Hòa Hiệp Nam

 

3

182

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

2

UBND xã Hòa Hiệp Nam

 

4

183

Thực hiện,điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

5

UBND xã Hoà Xuân Đông

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.