http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 483.992
Online: 22

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

06/8

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến tại Ban tổ chức Tỉnh ủy về "Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú"

- 08 giờ: PCT Thảo kiểm tra công tác đảm bảo diễn tập PH-18.

- 8 giờ: PCT Sang dự Hội nghị trực tuyến về công tác trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em (tại Trung tâm Viettel Đông Hòa).

- 20 giờ: PCT Sang dự Bế mạc giải bóng đá Nhi đồng tỉnh Phú Yên.

Thứ Ba

07/8

7 giờ 30: Chủ tịch họp giải quyết vướng mắc liên quan đến CGCN QSD đất ở Hoà Hiệp Trung, dự án khu SX giống thủy sản.

- 7 giờ: PCT Thảo cùng với Tỉnh đi thực địa Bầu Le - Hòa Tâm về công tác tận thu khoáng sản; Họp bàn về việc thuê đất Hòa Hiệp Trung.

- 8 giờ: PCT Sang dự Hội nghị XD trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018-2020 tại Sở GD&ĐT.

13 giờ 30: Chủ tịch, các PCT họp bàn phương án đầu tư điểm đấu nối mỏ cát Hoà Thành và giải pháp ANTT khu vực mỏ cát Hòa Thành.

14 giờ: PCT Thảo kiểm tra công tác xử lý hồ tôm, lò gạch, lồng bè.

Thứ Tư

08/8

- 7 giờ 30: Chủ tịch làm việc với BQL dự án đầu tư xây dựng huyện.

- 7 giờ 30: PCT Thảo đối thoại tại Tòa án vụ kiện ông Tỵ.

- 13 giờ 30: Chủ tịch, các PCT làm việc phòng Nội vụ và phòng Giáo dục và Đào tạo về Đề án sáp nhập các trường học.

Thứ Năm

09/8

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT họp kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện “PH-18” (cả ngày).

- 17 giờ: PCT Sang dự Lễ hội quân chiến dịch Mùa hè Xanh 2018 (tại Bán đảo Ngọc).

Thứ Sáu

10/8

- 7 giờ 30: Chủ tịch đi thực địa và họp bàn phương án xử lý lồng, bè tại Vũng Rô

- 7 giờ 30: PCT Thảo tham dự xử kiện vụ án Bà Sum.

 

- 13 giờ 30: Chủ tịch làm việc với Thanh tra Tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm công tác ngành thanh tra.

- 14 giờ: PCT Sang làm việc Phòng Nội vụ về việc liên quan đến tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên.

Thứ Hai

13/8

Giao ban UBND huyện (nội bộ)

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.