http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 458.926
Online: 7

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

09/7

- 8 giờ: Chủ tịch, các PCT họp giao ban UBND huyện.

 

- 13 giờ 30: Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp bàn xử lý 4 hộ Hòa Hiệp Nam di dời.

Thứ Ba

10/7

- 7 giờ: PCT Thảo đối thoại 11 hộ nuôi tôm khu vực Phước Lâm, Hòa Hiệp Bắc.

- 8 giờ: PCT Sang dự họp HĐND xã Hòa Thành.

- 13 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

- 13 giờ 30: PCT Sang họp sơ kết thuế 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ Tư

11/7

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp Huyện ủy sơ kết 6 tháng đầu năm 2018.

- 7 giờ 30: PCT Thảo đối thoại hộ ông Minh Hòa Hiệp Bắc khu vực Hawaii.

- 7 giờ 30: PCT Sang dự kỉ niệm dân số thế giới; sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2018.

- 13 giờ 30: PCT Thảo làm việc với Phòng TNMT, TP,TTPTQĐ, UBND xã Hòa Tâm về xử lý các hồ tôm trái phép và công tác cưỡng chế 4 hộ trên tuyến Phước Tân-Bãi Ngà.

 

Thứ Năm

12/7

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh (cả ngày)

- 7 giờ 30: PCT Thảo chỉ đạo công tác san ũi hồ tôm hộ ông Minh Hòa Hiệp Bắc khu vực Hawaii; Dự hội nghị tổng kết công tác khuyến công năm 2017.

- 7 giờ 30: PCT Sang kiểm tra các công trình sửa chữa và xây mới của giáo dục và đào tạo (Cả ngày).

 

Thứ Sáu

13/7

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự họp Hội đồng nhân dân tỉnh (cả ngày).

- 8 giờ: PCT Sang làm việc với lãnh đạo BHXH huyện về tổng kết BHYT học sinh và việc tham gia BHYT toàn dân.

14 giờ: PCT Sang làm việc với các Hội đặc thù.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.