http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 484.002
Online: 29

Ngày 27/7, Huyện ủy Đông Hòa mở hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị lãnh đạo các ban xây dựng Đảng tỉnh, đồng chí Bùi Thanh Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Phi Hổ -PBT TT huyện ủy, CT HĐND huyện, các đồng chí trong BCH HU, TT HĐND, UBND, UBMT và trưởng các ban, ngành huyện và các lãnh đạo các xã, thị trấn.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra 18 tiêu chí chủ yếu trên các lĩnh vực, sau hơn nửa nhiệm kỳ đã đạt được một số kết quả: Tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân hàng năm 9,63%, tăng 20,1% so với đầu nhiệm kỳ; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách tăng bình quân 24,02%/năm, vượt 33,4%, giải quyết việc làm mới cho 11.590 lao động, đạt 89,1%; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,08%/năm, đạt 100%, tỷ lệ xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 75%; có 62,5% xã, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa, vượt 25% so với nghị quyết. Đã phát triển mới 565 đảng viên. Hàng năm có 62.85% TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 83,8% so với nghị quyết. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề ra các giải pháp ở từng lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương trong thời gian tới.

 Ảnh: Đồng chí Bùi Thanh Toàn – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị.

Phấn khởi trước những kết quả đã được, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể huyện, các xã, thị trấn tập trung phát huy tốt những kết quả, thành tích đã đạt được, tận dụng mọi thời cơ, vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đã đề ra.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.