http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.002
Online: 50

Sáng ngày 24/7, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hòa tổ chức Lễ trao các Quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trên địa bàn huyện.

Theo Quyết định số 1785 ngày 24/7/2018, BTV Huyện ủy điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thành Thân – UVBTV Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hòa Hiệp Trung giữ chức vụ Trưởng BTG Huyện ủy, Giám đốc TTBD Chính trị huyện. Quyết định số 1786, phân công chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Hồng – HUV, Trưởng BGT Huyện ủy tham gia BCH, BTV Đảng ủy, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thị trấn Hòa Hiệp Trung nhiệm kỳ 2015-2020. Quyết định số 1787, điều động, đồng chí Tăng Xuân Tình- HUV, Giám đốc TTBD Chính trị huyện về nhận công tác tại BTG Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng BTG huyện ủy, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 24/7/2018. Quyết định số 1788, điều động đồng chí Đỗ Nam Việt – Phó Bí thư Huyện Đoàn về nhận công tác tại Văn phòng Huyện ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy, thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 24/7/2018.

Lãnh đạo huyện ủy giao nhiệm vụ, đồng thời đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới phát huy năng lực, tạo chuyển biến tích cực, góp phần vì sự phát triển của địa phương.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.