http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 483.974
Online: 19

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc tại UBND huyện Đông Hòa về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII. Tham gia đoàn công tác của Bộ trưởng có Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường cùng lãnh đạo các vụ có liên quan. Dự buổi làm việc có PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Chí Hiến, GĐ Sở Nội vụ - Võ Đức Thơ. Lãnh đạo huyện Đông Hòa có đồng chí Bùi Thanh Toàn – Bí thư Huyện ủy, Võ Đình Tiến – CT UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban có liên quan.

 Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện đã báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII với các nội dung trọng tâm về: Công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp; sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện tinh giản biên chế; công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ; kết quả việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức; thực trang và phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã, thôn đến năm 2021…

Thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XII, cùng với công tác phổ biến, tuyên truyền, UBND huyện đã tập trung theo lộ trình một số nội dung theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, kế hoạch số 53 và 57 của Huyện ủy như: Xây dựng đề án và tờ trình việc sáp nhập, chuyển chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND và UBND huyện trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện thông qua; việc hợp nhất VP huyện ủy và VP HĐND-UBND huyện, UBND huyện sẽ phối hợp với BTC Huyện ủy thực hiện sau khi có hướng dẫn đề án khung theo công văn số 300 ngày 17/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Lĩnh vực giáo dục sẽ sáp nhập các trường TH và THCS, hoàn thành trong quý III/2019; thành lập trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao huyện trên cơ sở hợp nhất Đài truyền thanh, Đội Thông tin tuyên truyền lưu động, Thư viện thành một đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, hoàn thành trong năm 2018. Sáp nhập thôn Đồng Bé và và thôn Phước Tân thuộc xã Hòa Tâm, sáp nhập thôn Tân Đạo và Đồng Thạnh thuộc xã Hòa Tân Đông, hoàn thành trong năm 2019.

UBND huyện cũng đã xây dựng và triển khai Đề án Tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021. Kết quả, năm 2016 đã tinh giản 06 biên chế, năm 2017 tinh giản 02 biên chế, năm 2018 tinh giản 02 biên chế. Phấn đấu đến năm 2021 sẽ tinh giản 10% biên chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được chú trọng.

Để đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, UBND huyện cũng đề nghị các cấp xem xét, mở rộng đối tượng, điều kiện để thực hiện tinh giản biên chế. Kịp thời hướng dẫn về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thực hiện sáp nhập để có cơ sở sắp xếp, bố trí CBCCVC cho phù hợp. Điều chỉnh bổ sung kịp thời các quy định để bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị sau khi sáp nhập, hợp nhất.

Bộ Trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho rằng: Việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính là điều tất yếu. Tuy nhiên, việc triển khai sẽ phải nghiên cứu kỹ để phù hợp với điều kiện thực tế của từng vùng miền. Công tác tổ chức bộ máy và con người phải nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thật kỹ lưỡng, làm thận trọng, làm có lộ trình, đảm bảo chắc chắn.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.