http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 458.913
Online: 24

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số lượng

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Đấu thầu

 

1

12

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Khép kín khu dân cư nông thôn Vườn Mít

1

UBND TT Hoà Vinh

 

2

13

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Công viên cây xanh thị trấn Hoà Vinh - Cây xanh Quảng trường (Giai đoạn 1)

1

BQL DA đầu tư xây dựng huyện

 

II

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

321

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Nguyễn Văn Chế - NGỌC CHẾ

 

2

322

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thị Thơm

 

3

323

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Võ Thị Kim Thảo

 

4

324

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Trần Anh Vỹ

 

5

325

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Lê Văn Ánh - NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HẠNH PHÚC

 

6

326

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Phạm Thị Hiện - HIỆN

 

7

327

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thị Mộng Thuỳ

 

8

328

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Lê Thị Ni Na

 

9

329

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Võ Thanh Phú

 

10

330

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Lương Minh Nhất

 

II

Baỏ trợ xã hội

 

 

1

155

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

36

UBND xã Hoà Hiệp Bắc

 

2

156

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

1

UBND xã Hoà Hiệp Bắc

 

3

157

Thực hiện,điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

2

UBND TT Hoà Vinh

 

4

159

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

1

UBND xã Hoà Tâm

 

5

160

Thực hiện, điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

5

UBND xã Hòa Thành

 

6

161

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

1

UBND xã Hoà Xuân Nam

 

7

162

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

2

UBND xã Hoà Xuân Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.