http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.486
Online: 14

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

04/6

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT hội ý lãnh đạo UBND huyện.

 

Thứ Ba

05/6

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018.

- 10 giờ: Chủ tịch họp Hội đồng thẩm định giá đất BTGPMB tuyến đường 22.

- 7 giờ 30: PCT Sang dự lễ tuyên dương học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018.

14 giờ: Chủ tịch, PCT Thảo dự làm việc với Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy (tại Huyện ủy).

 

Thứ Tư

06/6

- 7 giờ 30: Chủ tịch họp tại BQL KKT về xử lý các tồn tại sau khi thu hồi dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

- 7 giờ 30: PCT Sang dự Hội nghị giao ban Thường trực Huyện ủy tháng 5.

- 13 giờ 30: Chủ tịch họp Đảng ủy CQCQ huyện.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp triển khai Kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện CTMTQG XDNTM

- 13 giờ 30: PCT Sang tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện.

Thứ Năm

07/6

- 7 giờ 30: Chủ tịch họp thông qua Quy hoạch chi tiết xây dựng Rosa Alba.

- 7 giờ 30: PCT Thảo dự Tòa án huyện vụ và Sum.

 

- 13 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự làm việc Đoàn giám sát Tỉnh ủy (tại Huyện ủy).

- 14 giờ: PCT Sang làm việc với lãnh đạo TTGDNN&GDTX về công tác đào tạo nghề.

 

Thứ Sáu

08/6

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp triển khai Kế hoạch Ban bảo đảm diễn tập PH18.

- 14 giờ: PCT Sang kiểm tra cơ sở vật chất 3 điểm thi TNTHPT trên địa bàn huyện

Thứ Hai

11/6

Giao ban UBND huyện nội bộ.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.