http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.478
Online: 3

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

1

272

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1

Huỳnh Thị Mai

2

273

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Đỗ Thị Mỹ Ly - TOÀN MAI

3

274

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Trương Thị Thuỷ - THU THUỶ

4

275

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thị Bích Loan - BÍCH LOAN

5

276

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Hà Trần Thị Phương Dung - MINH HÂN

6

277

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Hồ Thị Kha

7

278

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Văn Đông

II

Bảo trợ xã hội

 

1

130

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

9

Huỳnh Yến

2

131

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

2

Huỳnh Yến

3

132

Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

3

Nguyễn Thị Kim Ngọc

4

133

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

23

Tăng Phú Đức

5

134

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

3

Nguyễn Thị Kim Ngọc

6

135

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

1

Nguyễn Thị Kim Ngọc

7

137

 Điều chỉnh hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

1

Tăng Phú Đức

8

138

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

9

Tăng Phú Đức

9

139

 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

1

Tăng Phú Đức

10

140

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

1

Đoàn Thị Biên

11

141

 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

1

Đoàn Thị Biên

III

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

 

1

5

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014

1

Huỳnh Văn Trung - QUÁN 22

IV

Đấu thầu

 

1

7

Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Mở rộng khu dân cư số 5, thị trấn Hoà Vinh

2

BQL DA đầu tư xây dựng huyện

2

10

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Công trình Điều chỉnh mở rộng Khu dân cư số 3, hoà vinh (Giai đoạn 1)

2

BQL DA đầu tư xây dựng huyện


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.