http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 379.032
Online: 56

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

134

Nguyễn Chánh

 

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

135

Bùi Thị Phận

 

II

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

265

Đỗ Văn Nam

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

274

Lê Tấn Sinh

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

268

Nguyễn Thị Cúc

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

278

Trần Thị Tuyết Ngân

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

281

Văn Tiến

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

286

Dương Hồng Minh

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

287

Nguyễn Văn Chúc

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

288

Trần Minh Long

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

289

Lê Doanh

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

291

Võ Văn Từ

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

292

Lưu Bá Lịch

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

293

Võ Đức Hiệp

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

295

Nguyễn Ngọc Võ

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

302

Nguyễn Thị Loan

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

303

Lê Cu

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

304

Nguyễn Hữu Tuấn

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

312

Vỏ Đông Dương

NT

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Hộ tịch

 

1

43

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

1

Phan Thị Kiều Loan (NGUYỄN TRÍ HÀO)

 

II

Bảo trợ xã hội

 

 

1

136

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

136

Nguyễn Thị Kim Ngọc

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.