http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.392
Online: 128

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

130

Ngô Hữu Tiến

 

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

131

Nguyễn Duy Huynh

 

3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

132

Lê Thanh Cường

 

4

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

133

Phan Anh Chương

 

II

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

224

Võ Buân Biềng (Nguyễn Thị Mỹ Hồng)

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

225

Nguyễn Phúc

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

226

Trần Văn Đủng (Trần Thị Duyên)

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

228

Ngô Hưng

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

230

Ngô Hưng

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

236

Nguyễn Thanh Vân

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

240

Trần Đăng Huy

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

251

Võ Thị Mận

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

252

Võ Thị Mận

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

257

Nguyễn Công Hòa

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

258

Lê Thị Xuân Uyên

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

259

Nguyễn Thông (Nguyễn Thị Kim Linh)

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

261

Nguyễn Thị Kim Vệ (Lê Văn Đang)

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

262

Lê Văn Du

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

264

Nguyễn Thị Luyến

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

266

Huỳnh Duy Khương - Nguyễn Thị Thuý

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

267

Dương Thị Phượng

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

272

Nguyễn Văn Khoa

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

273

Trà Trọng Thạch (Nguyễn Thị Bích Thủy)

NT

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

270

Đoàn Văn Thông

Trả hồ sơ

 1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

271

Đoàn Văn Thông

NT

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Hộ tịch

 

1

40

Cải chính hộ tịch - Giấy khai sinh

1

Lê Hà (Lê Thị Xuân Thu)

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.