http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.480
Online: 6

 

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

104

Huỳnh Thị Phít

 

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

106

Nguyễn Sau

 

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

206

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Huỳnh Văn Phương

 

2

207

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Lê Thị Sáng

 

3

208

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thị Bích Lệ

 

4

209

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Lê Văn Phương

 

5

213

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Đỗ Thành Nhơn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.