http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.409
Online: 12

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc

 

 

 

1

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh

16

Công ty cổ phần thời trang Thiên Quang

 

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

201

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Trần Thị Diễm Lệ

 

2

202

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Đinh Thị Lệ Hằng

 

3

203

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Lê Văn Minh - MINH YÊN

 

4

204

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Trần Minh Phúc - MINH PHÚC

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.