http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.393
Online: 129

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

14/5

- 8 giờ: Chủ tịch, các PCT giao ban UBND huyện.

- 13 giờ 30: Chủ tịch, các PCT Tiến, Thảo dự Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy.

- 16 giờ: PCT Thảo kiểm tra công tác chuẩn bị lễ Hòa Hiệp Nam.

Thứ 3

15/5

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự lễ đón nhận Bằng công nhận xã Hòa Hiệp Nam đạt chuẩn nông thôn mới.

- 7 giờ 30: Chủ tịch dự làm việc với Đoàn kiểm tra của CA tỉnh về công tác XNC.

- 7 giờ 30: PCT Tiến đối thoại vụ kiện hành chính Châu Lý Ân.

- 7 giờ 30: PCT Sang dự tiếp công dân HĐND tỉnh.

 

Thứ 4

16/5

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Tiến họp bàn về công tác GPMB phục vụ DA giao thông tuyến đường HVương nối dài, đoạn qua HHN.

- 7 giờ 30: PCT Thảo kiểm tra công tác san ũi hồ Tôm khu vực trung đoàn 910.

- 7 giờ 30: PCT Sang tiếp công dân thường kỳ tháng 5/2018.

14 giờ 00: PCT Tiến họp kiểm tra công tác BTGPMB tuyến D22 và Trung tâm hoạt động TTN.

- 14 giờ: PCT Thảo họp bàn hướng giải quyết một số tồn tại HTX HHB.

- 15 giờ: PCT Sang làm việc với phòng Nội vụ về một số nội dung liên quan thi viên chức giáo viên.

Thứ 5

17/5

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT Tiến, Thảo dự hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện CT 05/BCT.

8 giờ: PCT Sang tiếp đoàn kiểm tra công tác thu thập và đánh giá  xã, thị trấn phù hợp trẻ em.

- 13 giờ 30: PCT Tiến họp chuẩn bị nội dung cưỡng chế các hộ Bảy, Đức, Phí, Tuyền, Thu.

- 14 giờ: PCT Thảo kiểm tra công tác chuẩn bị lễ HHB.

 

Thứ 6

18/5

- 7 giờ 00: Chủ tịch dự lễ khánh thành trường Mầm non Hòa Xuân Đông

- 08 giờ:  Chủ tịch, các PCT dự lễ đón nhận bằng công nhận xã Hòa Hiệp Bắc đạt chuẩn NTM.

- 13 giờ 30: PCT Tiến đối thoại ông Hoàng Hữu Đức, Hòa Tâm.

- 13 giờ 30: PCT Thảo đối thoại một số hộ nuôi tôm khu phố Phú Thọ 1-HHT.

 

Chủ nhật

19/5

6 giờ 30: PCT Sang dự khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Phú Yên lần thứ VII- Năm 2018

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.