http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.435
Online: 27

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TRẢ LỜI ĐƠN

1

Ông Dương Hoài Chánh

Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Nam

2519

UBND-BTD

V/v trả lời đơn của ông Dương Hoài Chánh

 

2

Ông Nguyễn Hữu Thoại

Kp 2, thị trấn Hòa Vinh

2535

UBND-BTD

V/v trả lời đơn ông Nguyễn Hữu Thoại (đại diện tộc họ Nguyễn)

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.