http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 409.191
Online: 52

Chiều 05/4, UBND huyện mở hội nghị sơ kết công tác thu ngân sách Nhà nước Quý I/2018 và bàn biện pháp thực hiện công tác thu ngân sách Quý II.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2018, Chi cục Thuế huyện Đông Hòa được UBND tỉnh giao chỉ tiêu tổng thu ngân sách là 95,7 tỉ đồng, còn UBND huyện giao chỉ tiêu phấn đấu thu 112,9 tỉ đồng.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp thu ngân sách, sự phối hợp tích cực của các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn nên trong 3 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã thu ngân sách được 28,2 tỉ đồng, đạt 29,4% dự toán thu tỉnh giao và đạt 24,9% dự toán phấn đấu của huyện, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2017. Có 01 khoản thu vượt tiến độ thu năm 2018 mà UBND tỉnh giao là thu tiền thuê đất (đạt 119,8%); 5 khoản thu đạt khá trên 25% dự toán là: phí, lệ phí (đạt 63,8%), thuế sử dụng đất nông nghiệp (60%), lệ phí trước bạ (44,3%), thu tiền sử dụng đất (27,6%) và thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh (27,2%). Có 3 xã thu ngân sách Quý I đạt khá, vượt tiến độ so với dự toán năm 2018 huyện giao là: Hòa Hiệp Nam (đạt 38,5%), Hòa Xuân Đông (đạt 30,3%) và Hòa Xuân Tây (đạt 25,3%).

Thời gian tới, UBND huyện Đông Hòa yêu cầu Chi cục thuế, các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc đôn đốc thu nộp các khoản thu vào ngân sách. Tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách thuế; hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính tạo điều kiện để người nộp thuế nộp đủ, kịp thời. Rà soát, nắm chắc các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, tăng cường khai thác các nguồn thu còn tiềm năng. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch trong quý II cũng như dự toán thu ngân sách cả năm 2018.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.