Sáng 27/4, UBND huyện Đông Hòa mở hội nghị triển khai, quán triệt thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 cho hơn 200 đại biểu là lãnh đạo và chuyên viên, cán bộ liên quan các ban ngành, đoàn thể huyện, trường học và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3, ngày 20/6/2017 với 9 chương, 78 điều và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2018. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Phan Văn Ngà – Trưởng Phòng Tư pháp huyện quán triệt, giới thiệu, trao đổi làm rõ về những quy định chung, những điểm mới của Luật về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, về thiệt hại được bồi thường, về cơ quan giải quyết và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, về kinh phí bồi thường và thủ tục chi trả, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác bồi thường…

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật về trách nhiệm bồi thường nhà nước trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Thống kê: 989.470
    Online: 141