http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.901
Online: 42

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

66

Võ Thị Tố Nga

 

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

67

Huỳnh Tấn Minh

 

3

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

68

Phạm Thị Ứng

 

 

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

141

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Lê Thị Kim Đính - KIM ĐÍNH

 

2

142

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Văn Đạt

 

3

147

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1

Huỳnh Ngọc Hưng - QUẢNG CÁO VÀ ĐIÊU KHẮC HƯNG THU

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.