http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.867
Online: 14

Ngày 10/4, UBND huyện Đông Hòa tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất dự án Nuôi tôm giống sạch và nuôi tôm công nghiệp trên cát tại xã Hòa Hiệp Bắc của Công ty TNHH Asia HaWaii Ventures để bàn giao cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên quản lý, theo Quyết định 548 ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh.

Ảnh: Hiện trường buổi cưỡng chế các hồ nuôi tôm để thu hồi đất dự án Nuôi tôm giống sạch và nuôi tôm công nghiệp trên cát tại xã Hòa Hiệp Bắc.

Dự án Nuôi tôm giống sạch và nuôi tôm công nghiệp trên cát tại xã Hòa Hiệp Bắc triển khai từ năm 2003, được tỉnh cho thuê 495.553m2 đất, trong thời gian 45 năm. Đến năm 2011, UBND tỉnh ra quyết định điều chỉnh thời gian cho thuê đất đối với công ty này còn 15 năm, tính từ ngày 22/4/2003 vì khu vực này thuộc quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 
Đến tháng 3/2012, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Asia HaWaii Ventures đột ngột qua đời, nên công ty không có người điều hành và thực tế công ty này không sử dụng diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê; không trả đất lại cho tỉnh mà cho một số đơn vị, cá nhân sử dụng, vi phạm Luật Đất đai.
 
Theo UBND tỉnh, sau khi thu hồi đất dự án này, tỉnh sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng khu đô thị dịch du lịch theo quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện Đông Hòa phát triển.

 

Nguồn: baophuyen.com.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.