http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.908
Online: 48

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

63

Nguyễn Đình Phước

 

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

64

Diệp Năng Bình

 

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

138

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Dương Thị Lắm

 

2

139

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Lưu Bá Vân

 

3

140

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Nguyễn Văn Luân

 

II

QLNN về thi đua khen thưởng

 

 

1

7

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất - Đề nghị khen thưởng thành tích tập thể, cá nhân trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018

1 (6 +9)

Ban CHQS huyện Đông Hoà

 

III

Bảo trợ xã hội

 

1

75

Thực hiện; điều chỉnh  hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

11

UBND xã Hoà Xuân Đông

 

2

76

Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

1

UBND xã Hoà Xuân Đông

 

3

77

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

1

UBND xã Hòa Thành

 

4

78

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

2

UBND xã Hòa Thành

 

5

79

Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội

3

UBND xã Hoà Xuân Đông

 

6

80

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

3

UBND xã Hoà Xuân Đông

 

IV

Hộ tịch

 

1

17

Cải chính hộ tịch - Giấy khai sinh

1

Hồ Thị Ngân (Lê Thị Mỹ Hương)

 

2

18

Cải chính hộ tịch - Giấy khai sinh

1

Trần Thị Thái Diên (Phan Hoàng Phúc)

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.