http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.869
Online: 16

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

61

Đoàn Sơn Bình

 

2

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

62

Lê Văn Lanh

 

II

Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc

 

 

 

  1.  

Cấp giấy phép quy hoạch

13

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện

 

III

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

  1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

121

Đinh Văn Thạnh

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

  1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

124

Lê Văn Tiệp

Nt

  1.  

Chuyển mục đích sử dụng đất

164

Nguyễn Thị Truyền

Nt

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

133

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Văn Hà

 

2

134

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Huỳnh Thanh Tú - HT COMPUTER

 

3

135

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Lê Văn Rộng

 

4

136

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thị Trúc Phương - TOÀN PHƯƠNG

 

5

137

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thanh An

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.