http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 410.913
Online: 87

Sáng 09/3, Tổ công tác của UBND tỉnh do ông Đào Mỹ - Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng cùng với lãnh đạo các Sở, ngành liên quan đã có buổi làm việc với UBND huyện Đông Hòa về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đối với UBND huyện.

 Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, UBND huyện Đông Hòa đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và các kết luận chỉ đạo của UBND tỉnh từ ngày 01/6/2017 đến 01/3/2018 với 50 nội dung được giao. Trong đó, UBND huyện đã hoàn thành đúng hạn 34 nội dung, 14 nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn và 02 nhiệm vụ còn trong thời hạn triển khai thực hiện.

Thực hiện Thông báo số 207, ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện, kết quả đến nay đã có một số nhà đầu tư đăng ký, đã và đang triển khai thực hiện 05 dự án. Thực hiện Kế hoạch số 142, ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo xây dựng và phát triển huyện Đông Hòa lên thị xã trước năm 2020, đến nay đã triển khai xây dựng Đề án bổ sung hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiến hành lập thủ tục xây dựng Đề án nâng cấp huyện thành đô thị loại IV: Đang trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch-Đầu tư xin chủ trương. Đến nay tổng số điểm của huyện so với đô thị loại IV đạt 72,987 điểm /100 điểm.

Kết luận tại buổi làm việc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đào Mỹ đánh giá cơ bản huyện Đông Hòa thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, tuy nhiên còn gặp một số khó khăn nhất định nên dẫn đến trễ hẹn 1 số công việc. Thời gian đến, UBND huyện cần đẩy mạnh cải cách hành chính; hiện đại hóa công nghệ thông tin, báo cáo kịp thời kết quả chỉ đạo của cấp trên; Rà soát những văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh để có ý kiến điều chỉnh phù hợp khi triển khai thực hiện; Quan tâm hơn nữa công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và môi trường; Quy hoạch khép kín dân cư, đầu tư hạ tầng để lên Thị xã; Làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về quản lý các di tích văn hóa trên địa bàn huyện…

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.