http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 410.824
Online: 59

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc

 

 

 

1

Cấp giấy phép quy hoạch

03

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

 

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh

 

1

67

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Huỳnh Văn Thành

 

2

68

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thị Thu Ảnh - BÌNH DÂN

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.