http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 410.977
Online: 105

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

18

Huỳnh Tấn Ân

 

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Hộ tịch

 

1

4

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

1

Bùi Thị Linh Sa - Lê Đức Hiệp

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.