http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 410.829
Online: 63

Thứ,

ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ 2

12/3

- 7 giờ 30: PCT Sang họp chuẩn bị nội dung đón Đoàn thanh tra Bộ Lao động – TBXH tại Sở Lao động – TBXH tỉnh.

- 14 giờ: PCT Tiến làm việc với Sở Nội vụ.

- 13 giờ 30: PCT Thảo tiếp công dân Nguyễn Thị Hẳn đột xuất.

Thứ 3

13/3

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Tiến, PCT Thảo dự Hội nghị chuyên đề năm 2018 tại Tỉnh ủy.

 

- 14 giờ: PCT Tiến làm việc với Đoàn công tác của tỉnh về BTGPMB và Kế số 142/KH-UBND của UBND tỉnh.

- 14 giờ: PCT Thảo kiểm tra các thị trấn triển khai xây dựng đạt đô thị loại 4.

Thứ 4

14/3

- 7 giờ 30: PCT Tiến họp kiểm tra tiến độ tuyến Phước Tân – Bãi Ngà.

- 7 giờ 30: PCT Thảo kiểm tra các thị trấn triển khai xây dựng đạt đô thị loại 4.

- 7 giờ 30: PCT Sang làm việc với Đoàn Thanh tra Bộ Lao động – TBXH tại phòng họp UBND huyện.

- 14 giờ: Chủ tịch họp Trưởng, Phó khối thi đua huyện, thị xã, thành phố tỉnh Phú Yên.

- 14 giờ: PCT Tiến họp giải quyết vướng mắc về nguồn gốc sử dụng đất tuyến đường gom theo đề nghị của UBND thị trấn Hòa Vinh.

- 14 giờ: PCT Thảo kiểm tra các thị trấn triển khai xây dựng đạt đô thị loại 4.

- 14 giờ: PCT Sang làm việc thống nhất nội dung Chương trình cụm thi đụa tại huyện Sông Hinh.

 

Thứ 5

15/3

- 7 giờ 30: Chủ tịch làm việc cùng Đoàn giám sát HĐND Tỉnh tại huyện.

- 7 giờ 30: PCT Tiến họp Hội đồng đánh giá bồi thường DA Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.

- 7 giờ 30: PCT Thảo kiểm tra các thị trấn triển khai xây dựng đạt đô thị loại 4.

- 7 giờ 30: PCT Sang tiếp công dân thường kỳ HĐND tỉnh.

- 14 giờ: Chủ tịch làm việc cùng Đoàn giám sát HĐND Tỉnh tại huyện.

- 14 giờ: PCT Tiến họp bàn giải quyết vướng mắc trong việc xác định hạn mức đất ở đối với trường hợp ông Trần Cúc.

Thứ 6

16/3

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Tiến họp giao ban UBND huyện.

- 7 giờ 30: PCT Sang tiếp công dân thường kỳ huyện.

- 14 giờ: Chủ tịch làm việc với Thanh tra (vụ bà Phương + Binh).

- 14 giờ: PCT Thảo họp bàn việc thu gom và xử lý rác trên tuyến kênh mương Đồng Cam.

- 15 giờ: PCT Thảo họp bàn biện pháp giải quyết việc cấp GCNQSDĐ đối với hộ ông Trần Cuc (Thị trấn Hòa Vinh).

- 14 giờ: PCT Sang họp tổng kết công tác thu BHYT năm 2017 tại huyện.

Thứ 7

17/3

- 7 giờ 30: PCT Tiến làm việc TCT 1036 về giải quyết tồn tại khu vực 134ha (cả ngày).

 

Ghi chú

Đoàn GS của Bộ Lao động – TBXH làm việc tại huyện từ ngày 14/3/2018 đến ngày 20/3/2018.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.