http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 410.988
Online: 105

Sáng ngày 26/02, UBND thị trấn Hòa Vinh tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng thị trấn Hòa Vinh thành phường trước năm 2020.

Ảnh: Quang cảnh buổi Lễ phát động.

Đối chiếu các tiêu chí lên phường theo Nghị quyết số 1210 và Nghị quyết số 1211 của Quốc hội khóa XIII, thị trấn Hòa Vinh đạt 15/17 tiêu chí. Còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí: Trạm y tế có ít nhất 3 trạm và tiêu chí Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đạt ít nhất 15%. 5 tiêu chí tuy đạt nhưng còn thấp, cần tiếp tục phấn đấu là: Đất cây xanh sử dụng công cộng; Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch; Cân đối thu chi ngân sách và Tỷ lệ hộ nghèo bình quân.

Tại lễ phát động, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Văn Tĩnh đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể các ban ngành, đơn vị, đoàn thể, chiến sĩ lực lượng vũ trang và 5 khu phố trên địa bàn thị trấn. Để thị trấn Hòa Vinh trở thành phường trước năm 2020, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục phát huy vị thế, thúc đẩy xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại, tạo cơ hội thu hút đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thị trấn Hòa Vinh khuyến khích, kêu gọi xã hội hóa trong việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, khu dịch vụ - thương mại - du lịch - văn hóa, xây dựng đô thị theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và thân thiện.

Để hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng thị trấn Hòa Vinh thành phường trước năm 2020, cán bộ và nhân dân 5 Khu phố trên địa bàn thị trấn luôn nhận thức rõ trọng trách của mình trong việc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Hòa Vinh tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, quyết tâm đưa thị trấn Hòa Vinh trở thành phường, góp phần đưa Đông Hòa trở thành thị xã trước năm 2020.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.