http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.676
Online: 58

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TRẢ LỜI ĐƠN

1

Bà Bùi Tuyết Ngân

Mỹ Hòa, Hòa Hiệp Bắc

6032

UBND-BTD

V/v trả lời đơn của bà Bùi Tuyết Ngân

 

2

Bà Lương Thị Chét

Đa Ngư, Hòa Hiệp Nam

6033

UBND-BTD

V/v trả lời đơn của bà Lương Thị Chét

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.