http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.612
Online: 38

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

05/11

7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT họp giao ban UBND huyện.

 

- 13 giờ 30: Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy.

- 13 giờ 30: PCT Thảo làm việc Đảng ủy, UBND xã Hòa Hiệp Bắc về GPMB và quản lý đất đai.

- 14 giờ 00: PCT Sang làm việc với Trường Đại học Phú Yên.

Thứ Ba

06/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT.

- 7 giờ 30: PCT Sang họp Hội đồng phách (Cả ngày); dự tiếp xúc cử tri xã Hòa Hiệp Nam.

- 13 giờ 30: Chủ tịch làm việc với TAND tỉnh

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp tại Cục thuế tỉnh về tiền SDĐ khi cấp giấy CNQSDĐ cho hộ gia đình cá nhân.

Thứ Tư

07/11

- 8 giờ 00: PCT Sang dự tiếp xúc cử tri xã Hòa Hiệp Bắc

- 13 giờ 30: Chủ tịch làm việc với Đoàn kiểm tra Trung ương.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp BCH Đảng ủy.

- 13 giờ 30: PCT Sang dự tiếp xúc cử tri xã Hòa Thành

Thứ Năm

08/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT làm việc Thường trực Huyện ủy theo quy chế.

13 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

Thứ Sáu

09/11

- 7 giờ 30: Chủ tịch cùng Thường trực Huyện ủy gặp mặt cán bộ thôn, khu phố.

- 7 giờ 30: PCT Thảo họp Hội đồng xét kỷ luật CBCC xã.

- 7 giờ 30: PCT Sang họp Hội đồng phách (Cả ngày).

13 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp rà soát các dự án đầu tư có vốn ngoài NSNN.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.