http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.690
Online: 59

Hội đồng tư vấn về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh vừa tổ chức họp thông qua dự thảo Đề án đặt tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa).

Theo dự thảo Đề án quy hoạch, toàn thị trấn Hòa Hiệp Trung có 36 tuyến đường và 02 công trình công cộng. Trong đó, 32 đường theo quy hoạch (gồm: 05 đường nhựa đã thi công, 11 đường chưa thi công mở rộng bê tông nhựa hiện tại kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng, nhựa cũ và sỏi cát, và 16 đường còn lại nằm trong quy hoạch tương lai sẽ triển khai thi công), 04 đường bê tông hiện trạng đang sử dụng ổn định và 02 công viên.

Trong danh sách 36 tên đường và 02 công trình công cộng được đặt tên phân ra như sau: có tên 13 danh nhân, anh hùng dân tộc thời kỳ chống phong kiến phương Bắc; tên 03 Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ; tên 13 danh nhân, anh hùng dân tộc thời kỳ chống Pháp và Mỹ; tên 09 sự kiện, địa danh và danh nhân văn hóa - nghệ thuật.

Cuộc họp đã thống nhất, trong giai đoạn 1 sẽ đặt tên và gắn biển cho 19 đường và 01 công trình công cộng. Giai đoạn 2: Đặt tên chưa gắn biển cho 17 đường và 01 công trình công cộng còn lại.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.