http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.620
Online: 40

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Hòa vừa chỉ đạo các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện triển khai bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong nhà trường.

 Ảnh: Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”.

Theo đó, các trường xây dựng kế hoạch đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, theo hướng tích hợp trong các môn: Đạo đức, Giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn, Đội…Việc tích hợp phải phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, đặc trưng của từng môn học và hoạt động giáo dục, góp phần vào việc tạo nên sự gắn bó giữa nội dung học tập và thực tiễn cuộc sống và mục tiêu chung của giáo dục. 
Các trường căn cứ vào nội dung đã được tập huấn cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đối với phụ huynh học sinh, thông báo kịp thời để phụ huynh mua đúng tài liệu sử dụng. Đồng thời nhà trường có thể trang bị thêm bộ tài liệu cho thư viện phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục

 

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.