http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.977
Online: 53

Thứ, ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

Thứ Hai

08/10

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT hội ý lãnh đạo UBND huyện.

- 13 giờ 30: Chủ tịch họp Thường trực Huyện ủy.

- 13 giờ 30: PCT Thảo làm việc với lãnh đạo UBND thị trấn Hòa Hiệp Trung về công tác GPMB khu CN An Hưng.

- 15 giờ: PCT Sang dự khai mạc bóng đá nam công chức, viên chức.

Thứ Ba

09/10

- 7 giờ 30: Chủ tịch làm việc với Đảng ủy thị trấn Hòa Hiệp Trung.

- 7 giờ 30: PCT Sang kiểm tra các di tích trên địa bàn huyện.

- 13 giờ 30: PCT Thảo họp giải quyết một số tồn tại trong công tác GPMB dự án Hầm đường bộ đèo Cả.

 

Thứ Tư

10/10

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Sang làm việc với Phòng Tư pháp.   

- 7 giờ 30: PCT Thảo làm việc với TNMT, TTPTQĐ, UBND thị trấn Hòa Vinh, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam. 

 

- 13 giờ 30: Chủ tịch làm việc với Đảng ủy xã Hòa Hiệp Bắc.

- 13 giờ 30: PCT Thảo đối thoại vận động các hộ dân Hòa Hiệp Nam (dự án đường dây điện).

- 14 giờ: PCT Sang dự Hội nghị sơ kết 10 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Thứ Năm

11/10

- 7 giờ 30: Chủ tịch, PCT Sang họp UBND huyện thông qua Đề án nâng cấp Đô thị và phương án sáp nhập Thôn.

- 7 giờ 30: PCT Thảo vận động các hộ dân bị ảnh hưởng dự án khu CN An Hưng.

- 13 giờ 30: Chủ tịch, PCT Thảo họp BTV Huyện ủy.

- 13 giờ 30: PCT Sang dự hội nghị hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT.

Thứ Sáu

12/10

- 7 giờ 30: Chủ tịch, các PCT dự Hội nghị Huyện ủy.

 

- 13 giờ 30: Chủ tịch họp sơ kết công tác thuế 9 tháng đầu năm 2018.

- 13 giờ 30: PCT Thảo đối thoại vận động 2 hộ đường gom phía Tây.

- 13 giờ 30: PCT Sang họp sơ kết công tác cai nghiện ma túy 9 tháng đầu năm 2018.

Thứ Hai

15/10

Họp giao ban UBND huyện.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.