http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.979
Online: 54

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TIẾP NHẬN ĐƠN

1

Ông Nguyễn Thoại

Đồng Bé, xã Hòa Tâm

 

 

 

 

2

Bà Trương Thị Cúc

Vĩnh Xuân, Hòa Tân Đông

 

 

 

Sở LĐTBXH chuyển đơn

II

TRẢ LỜI ĐƠN

1

Bà Lương Thị Chét

Đa Ngư, Hòa Hiệp Nam

5509

UBND-BTD

V/v hướng dẫn đơn của bà Lương Thị Chét

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.