http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.717
Online: 64

Ngày 24/10, Hội Khuyến học huyện Đông Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội khuyến học lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. Về dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Tá – PCT Hội khuyến học tỉnh, Lê Tấn Sang – PCT UBND huyện, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cùng 100 đại biểu đại diện cho hơn 18.800 hội viên trong toàn huyện.

 Ảnh: mắt BCH Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Khuyến học huyện Đông Hòa đã nỗ lực phát triển phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Toàn huyện hiện có 18.817 hội viên, chiếm 15,7% so với dân số toàn huyện, hơn 20.900 gia đình học tập, 51 Dòng họ học tập, 51 Cộng đồng học tập và 57 Đơn vị học tập. Hội khuyến học các xã, thị trấn và các chi hội luôn tích cực vận động tổ chức, mạnh thường quân và nhân dân tự nguyện ủng hộ quỹ hội để kịp thời khen thưởng, động viên học sinh có thành tích tốt trong học tập. 5 năm qua, các cấp Hội đã vận động phát triển Quỹ khuyến học được gần 5 tỉ đồng, từ nguồn quỹ này, các cấp Hội đã khen thưởng cho 13.816 học sinh giỏi, học sinh vượt khó học giỏi với tổng kinh phí gần 2,3 tỉ đồng. Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học huyện được Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích 5 năm xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2018.

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Khuyến học huyện Đông Hòa đẩy mạnh vận động hội viên, đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập vào chiều sâu. Phấn đấu 100% xã, thị trấn đạt và giữ vững 15 tiêu chí “Cộng đồng học tập” cấp xã; tỉ lệ hội viên chiếm 15% dân số, trên 60% hội viên được cấp thẻ hội viên, đa dạng các hình thức vận động Quỹ khuyến học..

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 23 người, ông Nguyễn Ngọc Chấn tái đắc cử Chủ tịch Hội, ông Võ Ngọc giữ chức PCT Hội Khuyến học huyện.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.