http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 435.000
Online: 48

TT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

Số công văn

Ký hiệu

Trích yếu

Ghi chú

I

TIẾP NHẬN ĐƠN

1

Ông Trương Thanh Trang

Đồng Bé, Hòa Tâm

 

 

 

 

2

Bà Văn Thị Điệp (ông Trà Trọng Liễu)

Phú Thọ 1, Hòa Hiệp Trung

 

 

 

 

II

TRẢ LỜI ĐƠN

1

Ông Phan Xuân Kiểm

Phước Long, xã Hòa Tâm

5659

UBND-BTD

V/v chuyển đơn của ông Phan Xuân Kiểm

 

2

Ông Nguyễn Văn Dũng

Vũng Rô, Hòa Xuân Nam

5670

UBND-TNMT

V/v trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Dũng

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.