http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.966
Online: 53

Chiều 03/01, UBND huyện tổ chức Công bố Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng Đèo Cả đến năm 2020. PCT UBND huyện Lê Tấn Thảo chủ trì hộ nghị.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Theo quy hoạch của UBND tỉnh, diện tích hiện tại rừng đặc dụng Đèo Cả là 5.689,4ha. Các hạng mục cần bảo tồn và phát triển bền vững đến năm 2020 gồm: Giao, khoán quản lý bảo vệ rừng: 1.531,3ha; khoanh nuôi phục hồi rừng: 290ha; chăm sóc rừng trồng: 557ha; trồng mới 180 ha; định hướng quy hoạch phát triển vùng đệm 2.442ha. Tổng vốn đầu tư hơn 25,8 tỉ đồng. UBND huyện cũng đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch như: Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học mà trong quy hoạch đã đề ra. Tăng cường đào tạo chuyên sâu cán bộ khoa học để theo dõi diễn biến tài nguyên rừng từ ảnh vệ tinh, cập nhật diễn biến rừng bằng máy tính bảng, điều tra, giám sát đa dạng sinh học. Kêu gọi các quý tài nguyên rừng để thu hút sự quan tâm và đầu tư nguồn lực tài chính để nghiên cứu, giám sát đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu tham dự phát biểu, góp ý kiến cho quá trình thực hiện quy hoạch.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.