http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.937
Online: 51

Sáng 05/01, UBND huyện mở hội nghị triển khai Nghị định 97/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên Phòng Tư pháp huyện truyền đạt một số nội dung cơ bản của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81 ngày 19/7/2013 của Chính phủ. Đồng thời, giới thiệu một số biểu mẫu trong xử phạt vi phạm hành chính ban hành kèm theo Nghị định 97/2017. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình thực thi Luật Xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt; trình tự thủ tục xử phạt hành chính; thi hành quyết định xử phạt hành chính...

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ trên lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính cho các đại biểu sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua đó góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.