http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.970
Online: 54

Chiều ngày 05/01, UBMTTQVN huyện Đông Hòa tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Đ/c Lê Luân - PCT Mặt trận tỉnh đã về dự.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2017 vừa qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đã vận động đóng góp hơn 899,8 triệu đồng, đạt 179,9% chỉ tiêu tỉnh giao. Cùng với sự hỗ trợ của các cấp, đã xây dựng 45 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ sửa chữa 8 nhà tạm với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng. Tiếp nhận và cấp phát hàng trăm suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó…

Năm 2018, UBMTTQ huyện tập trung triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới; vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hội nghị đã hiệp thương bầu bổ sung 1 tổ chức thành viên và 7 ủy viên UBMT huyện khóa XI.

Nhân dịp này, UBMT tỉnh đã khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Mặt trận năm 2017, tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư theo Đề án 213, công tác môi trường; Mặt trận huyện cũng khen 6 tập thể và 13 cá nhân, và trao cờ dẫn đầu cho hai đơn vị nhất cụm là xã Hòa Xuân Đông và thị trấn Hòa Hiệp Trung.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.