http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 315.630
Online: 49

Sáng ngày 07/6, UBND huyện Đông Hòa mở hội nghị tập huấn công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức phụ trách công tác văn bản, công tác pháp chế tại các cơ quan huyện; HĐND, UBND và Tư pháp hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bà Phan Thị Hoa – PGĐ Sở Tư pháp triển khai các nội dung: Một số điểm mới của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Chỉ thị số 04 năm 2017 của UBND tỉnh vè việc chấn chỉnh công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản QPPL trên bàn tỉnh; Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp huyện, xã, thị trấn; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn thực hiện công tác văn bản trên địa bàn...

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.