http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 315.629
Online: 49

Sáng 16/6, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do đồng chí Võ Minh Thức - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – PCT HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện các Nghị quyết 114, 146 và 171 của HĐND tỉnh về thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an nình; phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Đông Hòa.

 Ảnh: Buổi làm việc của Đoàn giám sát HĐND tỉnh.

Báo cáo của UBND huyện Đông Hòa cho thấy, đến nay trên địa bàn huyện có 116 công trình, dự án với diện tích cần thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất là 430,64ha, gồm 129,86ha đất trồng lúa, 8,86ha đất rừng phòng hộ và 219,92ha đất khác. Trong đó có 24 công trình, dự án đã thực hiện với diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất là 47,93ha, còn 84 công trình, dự án chưa thực hiện được và 8 công trình, dự án hủy không thực hiện. Tuy nhiên, vướng mắc, khó khăn đang gặp phải là một số chủ đầu tư chưa có nguồn vốn nhưng vẫn đăng ký trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó thì nguồn vốn đầu tư cho phát triển còn hạn chế, bị động, chưa có nguồn vốn để tạo mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư.

Tại buổi giám sát, UBND huyện Đông Hòa cũng đã kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành chỉ đạo chủ đầu tư thuộc các sở, ngành cấp tỉnh thực hiện dự án, công trình đã đăng ký và được HĐND tỉnh chấp thuận tổ chức thực hiện đúng với tiến độ đăng ký. Chủ đầu tư thuộc cấp tỉnh, trung ương quản lý khi đăng ký, trình và được HĐND tỉnh chấp thuận cho phép thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất liên hệ UBND huyện để lập các thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để triển khai dự án. 

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.