http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 315.606
Online: 26

Ngày 12-6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020. Mục đích kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đạt được.

Đồng thời, khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian qua; kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy tại  100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp.
Kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy; chủ động nắm, dự báo, đánh giá sát tình hình và tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, chú trọng đấu tranh ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn tỉnh; phát hiện và triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, các đường dây vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin và hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất các loại tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy, chất hướng thần, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để tổ chức điều chế, chiết xuất, sản xuất ma túy trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý chặt chẽ người nghiện; huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp tham gia phòng, chống ma túy.
UBND tỉnh giao thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình, lồng ghép với việc thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của ngành, địa phương. Định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định và tham mưu UBND tỉnh tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình vào năm 2020 và đề xuất những nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo.

 

Nguồn: phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.