http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 315.599
Online: 19

TT

Nội dung yêu cầu giải quyết

Mã hồ sơ

Tổ chức/cá nhân

Ghi chú

I

Lĩnh vực xây dựng

 

 

 

1

GP xây dựng nhà ở

108

Nguyễn Văn Tỉnh

 

2

GP xây dựng nhà ở

109

Trần Xuân Sang

 

II

Lĩnh vực đất đai

 

 

 

1

Chuyển mục đích sử dụng đất

DH1750000003

Võ Thị Thu Dung

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

2

Chuyển mục đích sử dụng đất

DH1750000005

Lê Thị Như

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

3

Chuyển mục đích sử dụng đất

DH1750000006

Lê Thị Như

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

4

Chuyển mục đích sử dụng đất

DH1750000007

Lương Trung

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

5

Chuyển mục đích sử dụng đất

DH1750000008

Lương Trung

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

6

Chuyển mục đích sử dụng đất

DH1750000009

Nguyễn Cao Cường

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

7

Chuyển mục đích sử dụng đất

DH1750000010

Nguyễn Đức Hạnh

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích

8

Chuyển mục đích sử dụng đất

75

Đặng Thị Nồng

Đã có Quyết định

cho phép chuyển mục đích


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.