http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 315.604
Online: 24

Chiều ngày 09/6, UBND huyện Đông Hòa mở hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 Ảnh: Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản về cải cách thủ tục hành chính kịp thời, sâu rộng toàn diện và đạt hiệu quả. UBND huyện đã ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật hình thức quyết định, UBND các xã, thị trấn đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, chủ yếu là nghị quyết; ban hành 05 kế hoạch về công tác cải cách thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ, thủ tục hành chính giải quyết và trả kết quả trước hẹn, đúng hẹn tại UBND huyện và các xã, thị trấn đạt tỷ lệ cao, tăng 7,52% sơ với cùng kỳ năm 2016. Chất lượng đội ngũ CBCCVC được nâng lên đáng kể, cố CBCCVC được cử và tự túc đi học sau đại học ngay càng nhiều; tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ công chức xã đạt 98,71%, tăng 0,99% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số cải cách hành chính của UBND huyện được cải thiện: Năm 2015 đtạ 58,53 điểm; năm 2016 đạt 74,16 điểm, tăng 16,63 điểm so với năm 2016, xếp vị thứ 3/9 huyện, thị xã, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2015.

Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh thực nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy định của 7 lĩnh vực cải cách hành chính theo bộ chỉ số CCHC được UBND tỉnh ban hành, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm chỉ thị 23 của BTV Tỉnh ủy; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông theo đúng quy định. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết của CBCCVC và nhận dân và CCHC, tạo sự đồng thuận, chung tay đẩy mạnh CCHC nhà nước đạt hiệu quả.

Kim Thoại


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.