http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 315.621
Online: 41

TT

Mã hồ sơ

Nội dung yêu cầu giải quyết

Số bộ hồ sơ

Tên tổ chức/cá nhân

Ghi chú

1

210

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

1

Nguyễn Văn Trọng
(TRỌNG PHẤN)

 

2

211

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

 

Phan Thị Bằng (VỰA GỖ 2 NAM)

 

3

212

Thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

1

Nguyễn Công Thiện

 

4

213

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Lê Phúc

 

5

214

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Nguyễn Thị Kim Long

 

6

215

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Võ Tấn Tẩm

 

7

216

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

1

Đào Thị Thanh Liên

 

8

217

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1

Bùi Thị Ngọc Ly (NINH LY)

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.