http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.972
Online: 52

Ngày 30-11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2351/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu rừng đặc dụng Đèo Cả đến năm 2020, thuộc địa giới hành chính xã Hòa Tâm và Hòa Xuân Nam (huyện Đông Hoà).

Theo đó, diện tích hiện tại của khu rừng Văn hóa-Lịch sử-Môi trường là 5.689,4 ha, phù hợp với kết quả kiểm kê rừng tỉnh Phú Yên năm 2016. Tuy nhiên, so với quy hoạch rừng đặc dụng tỉnh theo Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh (có diện tích 5.784 ha) đã giảm 94,6 ha, do giải phóng mặt bằng xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả và do sai khác giữa kết quả tính toán theo bản đồ số hiện nay và cách đếm diện tích bằng phương pháp thủ công trước đây.
Theo quy hoạch này, sẽ giao, khoán quản lý bảo vệ rừng cho cư dân 07 thôn vùng lân cận theo Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên các hộ gia đình khó khăn, thiếu đất sản xuất nông nghiệp, với diện tích 1.531,3 ha đến năm 2020, gồm các diện tích rừng gần dân cư, dễ bị tác động, trong đó lưu ý các khu vực tập trung các loài cây cho lâm sản phụ như cây đoác, cây ươi, song mây, lá dong, hay khu vực có thể thực hiện vườn ao chuồng, nông lâm kết hợp để người dân ngoài nhận khoán rừng còn có điều kiện tăng thêm thu nhập từ rừng tại các tiểu khu 346, 347, 350, 352.
Ngoài ra, thực hiện việc khoanh nuôi phục hồi rừng với diện tích 290 ha thuộc hai tiểu khu 346, 350, gần khu Di tích lịch sử núi Đá Bia; trồng rừng trên diện tích đất trống, không có khả năng phục hồi thành rừng (DT1) tại tiểu khu 344 với diện tích 180 ha; chăm sóc rừng đã trồng từ năm thứ 2 đến năm thứ 4 của các năm trước với diện tích 557 ha.
Định hướng đến 2030, bảo vệ bền vững toàn bộ diện tích rừng và đất rừng; trồng rừng, cải tạo nâng cấp rừng trồng đặc dụng hiện có; khoanh nuôi phục hồi rừng trên những diện tích đất trống còn lại; khai thác dịch vụ du lịch sinh thái gắn kết với các điểm di tích lịch sử, cảnh quan; tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tiến đến hình thành các khu du lịch sinh thái gắn với việc bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ nguồn gen quý hiếm, bảo tồn đa dạng sinh học.
Đồng thời, phát triển vùng đệm, nâng cao đời sống người dân địa phương sinh sống trong vùng đệm; triển khai thực hiện chương trình bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu theo Nghị định của Chính phủ với toàn bộ diện tích hoặc một phần diện tích phía Đông khu rừng Văn hóa-Lịch sử-Môi trường Đèo Cả

 

Nguồn: phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.