http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.922
Online: 47

Ngày 26/12, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức chi trả trợ cấp một lần theo Quyết định số 49, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng được hưởng chế độ, chính sách tham gia dân công hỏa tuyến, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế trên địa bàn huyện.

 Ảnh: Chi trả chế độ cho các đối tượng theo Quyết định 49 của Chính phủ.

Đợt này, toàn huyện có 131 đối tượng ở 10 xã, thị trấn được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 49, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ với tổng số tiền 276,3 triệu đồng. Trong đó có 124 đối tượng được chi trả theo Quyết định số 49 với số tiền 124 triệu đồng, 6 đối tượng được chi trả theo Quyết định số 62 với số tiền 22,6 triệu đồng và 01 đối tượng được chi trả theo Quyết định số 142 với số tiền 5,7 triệu đồng. 100% đối tượng được hưởng chế độ đã nhận đầy đủ các quyết định, giấy chứng nhận, số tiền chi trả và rất phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Việc chi trả 1 lần theo Quyết định 49, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tôn vinh và động viên những người có công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế; thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”…góp phần tăng cường an sinh xã hội, tạo thêm động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

MINH HUYỀN


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.