http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 434.875
Online: 22

UBND tỉnh vừa ban hành thông báo việc treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2018.

Theo đó, thời gian treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị và hộ gia đình cán bộ, nhân dân trong tỉnh trong ngày 01/01/2018; nếu cờ đã phai màu, bị rách phải thay cờ mới và treo tại vị trí trang trọng nhất.
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ ngày 01/01/2018 (thứ Hai).
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và địa phương chỉ đạo tổ chức tổng vệ sinh tại trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nơi công cộng và thông báo để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện. Đồng thời phân công lãnh đạo và các bộ phận liên quan tổ chức trực an toàn cơ quan, đơn vị trong những ngày nghỉ lễ.

 

Nguồn: phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.