CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND THỊ XàĐÔNG HÒA
Chủ tịch UBND thị xã
 
Phó Chủ tịch
NGUYỄN VĂN TĨNH
Phó Chủ tịch
NGUYỄN VĂN HỒNG
ỦY VIÊN UBND THỊ XÃ
Trưởng Công an Thị xã - Trần Khắc Quang
Chỉ Huy Trưởng CQQS Thị xã - Nguyễn Quang Tiến
Trưởng Phòng Nội vụ - Lê Thị Kim Oanh
Trưởng Phòng Tư pháp – Phan Văn Ngà
Trưởng Phòng TC&KT – Nguyễn Đình Duy
P.Trưởng Phòng TN&MT –  Nguyễn Văn Hiền
Trưởng Phòng LĐTB&XH - Lê Vĩnh Thái
Trưởng Phòng VH &TT - Bùi Văn Đông
Trưởng Phòng GD&ĐT – Nguyễn Hữu Danh
Chánh Thanh tra - Huỳnh Minh Phúc
Chánh Văn Phòng HĐND&UBND - Võ Thị Tám
Trưởng Phòng Kinh tế - Nguyễn Thị Bích Thuận
Trưởng Phòng Quản lý đô thị – Trần Trọng Quyền
Thống kê: 1.182.350
Online: 32