http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 116.872
Online: 88

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN ĐÔNG HÒA
Chủ tịch UBND Huyện
VÕ NGỌC HÒA
Phó Chủ tịch
VÕ ĐÌNH TIẾN
Phó Chủ tịch
LÊ TẤN THẢO
Phó Chủ tịch
LÊ TẤN SANG
ỦY VIÊN UBND HUYỆN
Trưởng Công an huyện - Nguyễn Quang Phổ
Chỉ Huy Trưởng CQQS huyện - Ngô Công Bằng
Chánh Thanh tra - Huỳnh Văn Dũng
Trưởng Phòng Nội vụ - Nguyễn Hữu Mười
Trưởng Phòng LĐTB&XH - Võ Thị Sáu
Trưởng Phòng VH &TT - Ngô Viết Hải
Chánh Văn Phòng HĐND&UBND - Bùi Văn Đông
Trưởng Phòng NN & PTNT - Đỗ Kim Đồng