http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.610
Online: 36

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN ĐÔNG HÒA
Chủ tịch UBND Huyện
VÕ ĐÌNH TIẾN
Phó Chủ tịch
LÊ TẤN THẢO
Phó Chủ tịch
LÊ TẤN SANG
ỦY VIÊN UBND HUYỆN
Trưởng Công an huyện - Nguyễn Quang Phổ
Chỉ Huy Trưởng CQQS huyện - Ngô Công Bằng
Trưởng Phòng Nội vụ - Nguyễn Hữu Mười
Trưởng Phòng LĐTB&XH - Võ Thị Sáu
Trưởng Phòng VH &TT - Ngô Viết Hải
Chánh Văn Phòng HĐND&UBND - Bùi Văn Đông
Trưởng Phòng NN & PTNT - Đỗ Kim Đồng
Trưởng Phòng TC&KT – Nguyễn Đình Duy
Trưởng Phòng Tư pháp – Phan Văn Ngà
Trưởng Phòng Y Tế - Trương Văn Tam
Trưởng Phòng KT & HT – Nguyễn Hưng Anh Kiệt
Trưởng Phòng GD&ĐT – Nguyễn Hữu Danh