http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 798.476
Online: 16

CƠ CẤU TỔ CHỨC UBND HUYỆN ĐÔNG HÒA
Chủ tịch UBND Huyện
VÕ ĐÌNH TIẾN
Phó Chủ tịch
LÊ TẤN THẢO
Phó Chủ tịch
NGUYỄN VĂN HỒNG
ỦY VIÊN UBND HUYỆN
Trưởng Công an huyện - Trần Khắc Quang
Chỉ Huy Trưởng CQQS huyện - Trần Quang Tâm
Trưởng Phòng Nội vụ - Nguyễn Hữu Mười
Trưởng Phòng Tư pháp – Phan Văn Ngà
Trưởng Phòng TC&KT – Nguyễn Đình Duy
Trưởng Phòng TN&MT –  Huỳnh Tấn Phước
Trưởng Phòng LĐTB&XH - Võ Thị Sáu
Trưởng Phòng VH &TT -
Trưởng Phòng GD&ĐT – Nguyễn Hữu Danh
Chánh Thanh tra - Lương Minh Nhất
Chánh Văn Phòng HĐND&UBND - Bùi Văn Đông
Trưởng Phòng NN & PTNT -
Trưởng Phòng KT & HT – Nguyễn Hưng Anh Kiệt