http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.667
Online: 58

UBND THỊ TRẤN HÒA HIỆP TRUNG
1
Nguyễn Bửu
Chủ tịch
2
Nguyễn Hữu Khương
Phó Chủ tịch
3
Văn Phú Trình
Phó Chủ tịch
UBND THỊ TRẤN HÒA VINH
1
Nguyễn Văn Tĩnh
Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch UBND
2
Nguyễn Văn Bi
Phó Chủ tịch
UBND XÃ HÒA THÀNH
1
Nguyễn Trãi
Chủ tịch
2
Nguyễn Văn Trường
Phó Chủ tịch
3
Mai Thị Ngọc Xuyến
Phó Chủ tịch
UBND XÃ HÒA TÂN ĐÔNG
1
Lê Quang Trung
Chủ tịch
2
Mai Xuân Tin
Phó Chủ tịch
UBND XÃ HÒA XUÂN TÂY
1
Đặng Ngọc Anh
Chủ tịch
2
Lê Thị Hơn
Phó Chủ tịch
3
Phạm Công Lộc
Phó Chủ tịch
UBND XÃ HÒA XUÂN ĐÔNG
1
Huỳnh Minh Thường
Chủ tịch
2
Phạm Văn Khánh
Phó Chủ tịch
3
Dương Văn Đông
Phó Chủ tịch
UBND XÃ HÒA XUÂN NAM
1
Trần Văn Ngãi
Chủ tịch
2
Lê Thị Kim Lan
Phó Chủ tịch
3
Trương Ngọc Thạnh
Phó Chủ tịch
UBND XÃ HÒA HIỆP BẮC
1
Nguyễn Thanh Thép
Chủ tịch
2
Huỳnh Tiến Dũng
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Hoàng Oanh
Phó Chủ tịch
UBND XÃ HÒA HIỆP NAM
1
Trần Hùng
Phó Chủ tịch
2
Phạm Thị Tuyết Hoa
Phó Chủ tịch
UBND XÃ HÒA TÂM
1
Lê Văn Dãng
Chủ tịch
2
Nguyễn Quang Trung
Phó Chủ tịch
3
Lê Út Thắng
Phó Chủ tịch
4
Đỗ Như Lại
Phó Chủ tịch