http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 798.536
Online: 34

TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN HUYỆN ĐÔNG HÒA
http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/Home/default.aspx
HỘP THƯ CÔNG VỤ: https://mail.phuyen.gov.vn/
Toàn bộ cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn sử dụng Dịch vụ Công trực tuyến tỉnh Phú Yên http://congdichvucong.phuyen.gov.vn
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Kim Sanh – Phòng Văn hóa và Thông tin; SĐT: 0886.795.505
Mail: nksanh-ubndhdhoa@phuyen.gov.vn
hoặc: sanhvpub@gmail.com
HỌ TÊN
Chức vụ
PHÒNG/TỔ
DI ĐỘNG
Mail Công vụ
HUYỆN ỦY
Văn thư
Văn Phòng huyện ủy
02573.531.016
HUYỆN ỦY
Văn thư
Ban Tổ chức huyện ủy
02573.531.050
HUYỆN ỦY
Văn thư
Ban Tuyên giáo huyện ủy
02573.532.474
HUYỆN ỦY
Văn thư
Ủy ban kiểm tra huyện ủy
 
 
HUYỆN ỦY
Văn thư
Ban dân vận huyện ủy
02573.531.053
Nguyễn Phi Hổ
Chủ tịch HĐND
Hội đồng nhân dân huyện
0918.474.200
Nguyễn Đình Hữu
PCT HĐND
Hội đồng nhân dân huyện
0988.616.972
Nguyễn Văn Hồng
Trưởng Ban Kinh tế
Hội đồng nhân dân huyện
0974.881.954
Lương Văn Khạng
Trưởng Ban Pháp chế
Hội đồng nhân dân huyện
0935.693.297
Đỗ Hữu Thông
PCT HĐND
Hội đồng nhân dân huyện
0949.746.268
Nguyễn Thị Thúy Duyên
Phó Ban Pháp chế
Hội đồng nhân dân huyện
0866.112.081
Đỗ Thị Thu Vũ
Phó Ban Kinh tế
Hội đồng nhân dân huyện
0972.173.377
Võ Đình Tiến
Chủ tịch
Văn phòng HĐND&UBND
0911.360.050;  0942.033.130
Lê Tấn Thảo
Phó Chủ tịch
Văn phòng HĐND&UBND
0911.359.707; 0935.917.175
Nguyễn Văn Hồng
Phó Chủ tịch
Văn phòng HĐND&UBND
0974.881.954
Bùi Văn Đông
Chánh VP
Văn phòng HĐND&UBND
0916.191.007; 0985.186.496
Võ Thị Tám
Phó Chánh VP
Văn phòng HĐND&UBND
0932.554.479
Lê Thanh Khảnh
Phó Chánh VP
Phòng Giáo Dục Đào Tạo
0985.672.079
Lương Quốc Tuấn
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0982.281.276
Bùi Ngọc Anh Thư
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0976.976.568
Nguyễn Kỳ Trãi
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0974.209.099
Đoàn Thị Sinh
Kế toán
Văn phòng HĐND&UBND
0911.644.171
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0775.561.318
Võ Duy Minh
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0976.392.764
Nguyễn Trọng Thanh
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0905.148.318
 
Bùi Minh Tường
Chuyên viên
Văn phòng HĐND&UBND
0985.230.865
Văn Phòng HĐND&UBND
Văn thư
Văn phòng HĐND&UBND
02573.531.032
Nguyễn Hữu Mười
Trưởng phòng
Phòng Nội Vụ
0909.523.309
Trần Thị Minh Tâm
Phó Trưởng phòng
Phòng Nội Vụ
0918.941.842
Nguyễn Minh Phương
Công chức
Phòng Nội vụ
0914.361.045
Võ Thị Quyên
Công chức
Phòng Nội vụ
0901.171.968
Lê Hoàng Trung
Công chức
Phòng Nội vụ
0984.428.705
Phan Thị Cảnh Linh
Công chức
Phòng Nội vụ
0944.244.675
Huỳnh Anh Tâm
Công chức
Phòng Nội vụ
0917.666.900
Phòng Nội vụ
Văn thư
Phòng Nội vụ
(0257)3.531.052; 3 531 468
Nguyễn Đình Duy
Trưởng phòng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0982.129.946
Nguyễn Hồng Thiên
Phó Trưởng phòng
Phòng Tài Chính - Kế Hoạch
0905.035.668
Nguyễn Thành Toàn
Kế toán trưởng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0825.533.070
Trần Hồng Nam
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0972.775.579
Võ Tấn Vinh
Kế toán trưởng
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0978.585.803
Nguyễn Thị Thúy Vân
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0898.171.828
Nguyễn Thị Hoài Nhi
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0917.105.882
Nguyễn Phương Quang
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0778.903.485
Bùi Mỹ Thục Quyên
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0782.636.079
Ngô Trung Tĩnh
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0901.932.489
Nguyễn Anh Tuấn
Chuyên viên
Phòng Tài chính - Kế hoạch
0975.745.113
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Văn thư
Phòng Tài chính - Kế hoạch
02573.532.197
Nguyễn Hưng Anh Kiệt
Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0918.942.295
 
Đào Thị Thành
Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0942.935.679
 
Võ Tấn Ích
Phó Trưởng phòng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0905.138.186
 
Trương Sĩ Minh Đức
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0944.962.178
 
Trần Thị Vãn
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0974.959.247
 
Võ Thị Ngọc Duyên
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0932.550.505
 
Lê Hoàng Thành
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0918.156.437
 
Vi Tố Hạnh
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0905.171.715
 
Nguyễn Văn Tài
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0906.716.187
 
Trần Hữu Thương
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0945.223.097
 
Phan Nguyễn Đăng Danh
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0345.427.006
 
Lê Thị Thắm
Chuyên viên
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
0933.126.411
 
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Văn thư
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
02573.531.063
 
Nguyễn Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng
 Phòng Văn Hóa Thông Tin
0889.967.787
Nguyễn Kim Sanh
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0886.795.505
Nguyễn Quyết Thắng
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0946.617.470
Nguyễn Văn Tài
Chuyên viên
Phòng Văn Hóa Thông Tin
0905.642.595
nguyenvantai@phuyen.gov.vn
Phòng Văn hóa và Thông tin
Văn Thư
Phòng Văn Hóa Thông Tin
02573.532.463
Võ Thị Sáu
Trưởng phòng
Phòng LĐTB và Xã hội
0984.504.342
Lê Hoàn Nguyên
Phó Trưởng phòng
Phòng LĐTB và Xã hội
0906.106.408
Nguyễn Văn Sơn
Phó Trưởng phòng
Phòng LĐTB và Xã hội
0983.527.551
Nguyễn Thị Nga
Kế Toán
Phòng LĐTB và Xã hội
0329.540.487
Võ Thị Hạnh
Chuyên viên
Phòng LĐTB và Xã hội
0935.560.917
Lương Thị Phường
Chuyên viên
Phòng LĐTB và Xã hội
0918.145.006
Phan Thị Ngọc Tâm
Chuyên viên
Phòng LĐTB và Xã hội
0917.260.712
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nhân viên
Phòng LĐTB và Xã hội
0398.981.098
Phòng LĐTB và Xã hội
Văn thư
Phòng LĐTB và Xã hội
(0257)3 531 150; 3 531 933
Nguyễn Thị Bích Thuận
Trưởng phòng
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
0974.646.335
Nguyễn Phụng Hoàng
Phó Trưởng phòng
Phòng Nông Nghiệp và PTNT