http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 148.573
Online: 10

STT

Họ và Tên

Chức Vụ

Điện Thoại

1

Võ Ngọc Hòa

Chủ Tịch UBND huyện

0983.850.091

0573.531.028

2

Lê Tấn Thảo

Phó Chủ Tịch UBND huyện

0935.917.175

3

Võ Đình Tiến

Phó Chủ Tịch UBND huyện

0942.033.130

0573.531.300

4

Lê Tấn Sang

Phó Chủ Tịch UBND huyện

0989.157.718

0573.531.023

5

Bùi Văn Đông

Chánh Văn phòng

UBND

0573.531.302

0985.186.496

6

Võ Thị Tám

P. Chánh Văn phòng

UBND

0573.531.303

0932.554.479

7

Lê Ngọc Tấn

P. Chánh Văn phòng

UBND

0573.531.027

0989.754.326

8

Nguyễn Hữu Mười

Trưởng phòng

Nội vụ

0573.531.052

0909.523.309

9

Hoàng Anh Tuấn

P.Trưởng phòng

Nội vụ

0573.531.047

0913.462.793

10

Nguyễn Hữu Thận

P.Trưởng phòng

Nội vụ

0573.531.043

0918.372.177

11

Lê Văn Tam

Trưởng phòng

Y Tế

0573.532.058

0989.399.161

12

Võ Thị Sáu

Trưởng phòng

LĐ&TBXH

0573.531.156

0984.504.342

13

Lê Hoàn Nguyên

P.Trưởng phòng

LĐ&TBXH

0573.531.933

0944.935.014

14

Đỗ Kim Đồng

Trưởng phòng

NN&PTNT

0573.531.035

0914.052.742

15

Nguyễn Phụng Hoàng

P.Trưởng phòng

NN&PTNT

0573.531.405

0984.866.213

16

Nguyễn T. Bích Thuận

P.Trưởng phòng

NN&PTNT

0573.531.033

0974.646.335

17

Nguyễn Đình Duy

Trưởng phòng

TC&KH

0573.532.197

0982.129.946

18

Nguyễn Hồng Thiên

Phó Trưởng phòng TC&KT

0573.531.668

0905.035.668

19

Nguyễn Phương Quang

P.Trưởng phòng

TC&KH

0573.531.071

01648.299.829

20

Ngô Viết Hải

Trưởng phòng

VHTT

0573.603.710

0987.010.404

21

Đặng Rõ

P.Trưởng Phòng

VHTT

0573.531.048

0913.409.984

22

Nguyễn Hữu Danh

Trưởng phòng

GD&ĐT

0573.532.452

0914.046.868

23

Nguyễn Chánh

P. Trưởng phòng

GD&ĐT

0573.531.072

0974.959.433

24

Lê Thanh Khảnh

P. Trưởng phòng

GD&ĐT

0573.532.205

0964.852.920

25

Phan Văn Ngà

Trưởng phòng

Tư Pháp

0573.531.042

0982.554.343

26

Thái Văn Tiến

P. Chánh Thanh tra

0573.531.065

0919.789.490

27

Nguyễn Thị Mỹ

Trưởng Đài

0573.531.056

0979.781.566

28

Nguyễn Quốc Tuấn

P. Trưởng Đài

0573.531.478

0982.231.400

29

Lê Thanh Long

P. Giám đốc

TTPTQĐ

0573.604.333

0905.126.883

30

Nguyễn Quốc Linh

P. Giám đốc

TTPTQĐ

0573.503.536

0935.300.530

31

Nguyễn Văn Tiên

P.Trưởng phòng

TN&MT

0914.187.711

32

Lương Thị Minh Trà

P.Trưởng phòng

TN&MT

01689.521.908

33

Nguyễn Văn Hiền

P.Trưởng phòng

TN&MT

0903.534.139

34

Nguyễn Hưng Anh Kiệt

Trưởng phòng

KT&HT

0573.532.063

0918.942.295

35

Đào Thị Thành

P.Trưởng phòng

KT&HT

0573.532.080

0942.935.679

36

Võ Tấn Ích

P.Trưởng phòng

KT&HT

0573.568.591

0905.138.186