http://congbao.chinhphu.vn/
http://chinhphu.vn/
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=18147
 Liên kết website
Số lượt truy cập
Thống kê: 465.678
Online: 59

TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN HUYỆN ĐÔNG HÒA
http://donghoa.phuyen.gov.vn/portal/Home/default.aspx
HỘP THƯ CÔNG VỤ: https://mail.phuyen.gov.vn/tdwebmail.nsf 
VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ (VPĐT): http://113.161.4.122/qlvb/index.nsf
Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Kim Sanh – Phòng Văn hóa và Thông tin; SĐT: 0912.635.505
Mail: nksanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
hoặc: sanhvpub@gmail.com
 
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CHI TIẾT LIÊN HỆ
VĂN PHÒNG HĐND&UBND
Gmail: vpubndhdh@gmail.com
VPĐT: vtvpubnd
Võ Đình Tiến
Chủ tịch UBND
VPĐT: tienvd
02573.531.300
0942.033.130
vdtien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Tấn Thảo
Phó Chủ tịch UBND
VPĐT: thaolt
0935.917.175
ltthao-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Tấn Sang
Phó Chủ tịch UBND
VPĐT: sanglt
02573.531.023
0989.157.718
ltsang-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Đình Hữu
Phó Chủ tịch HĐND
VPĐT: huund
ndhuu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đỗ Hữu Thông
Phó Chủ tịch HĐND
VPĐT: dhthong
dhthong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Duyên
Phó Trưởng ban Pháp chế
VPĐT: duyenntt
nttduyen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đỗ Thị Thu Vũ
Phó Trưởng ban KT-XH
VPĐT: vudtt
dttvu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Bùi Văn Đông
Chánh Văn phòng
VPĐT: dongbv
02573.531.302
0985.186.496
bvdong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Ngọc Tấn
Phó Chánh Văn phòng
VPĐT: tanln
02573.531.027
0989.754.326
lntan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Thị Tám
Phó Chánh Văn phòng
VPĐT: tamvt
02573.531.303
0932.554.479
vttam-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Định
Chuyên viên Văn phòng
VPĐT: dinhnv
nvdinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Kỳ Trãi
Cán sự Văn phòng
VPĐT: traink
nktrai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Bùi Ngọc Anh Thư
Chuyên viên Văn phòng
VPĐT: thubna
bnathu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lương Quốc Tuấn
Chuyên viên Văn phòng
VPĐT: tuanlq
lqtuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Huỳnh T. Thúy Huyền
Nhân viên văn thư
VPĐT:huyenhtt
htthuyen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Mai Thị Nga
Tiếp dân, giải quyết khiếu nại
VPĐT:ngant
mtnga-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Nhân viên tổng hợp
VPĐT: nganntt
nttngan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Kim Sanh
Quản lý Cổng thông tin điện tử
VPĐT: sanhnk
nksanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Thị Liên Huỳnh
Tiếp nhận và trả kết quả
VPĐT: huynhttl
ttlhuynh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đoàn Thị Sinh
Kế toán
VPĐT: sinhdt
dtsinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG NỘI VỤ
Gmail: noivudonghoa@gmail.com
VPĐT: vtpnoiv
Nguyễn Hữu Mười
Trưởng phòng
VPĐT: muoinh
02573.531.052
0909.523.309
nhmuoi-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Hoàng Anh Tuấn
Phó Trưởng phòng
VPĐT: tuanha
02573.531.047
0918.372.177
hatuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Hữu Thận
Phó Trưởng phòng
VPĐT: thannh
02573.531.043
0913.462.793
nhthan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Minh Phương
Cán sự
VPĐT: phuongnm
nmphuong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Hoàng Trung
Cán sự
VPĐT: trunglh
lhtrung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Thị Quyên
Kế toán
VPĐT:quyenvt
vtquyen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Huỳnh Anh Tâm
Chuyên viên
VPĐT: tamha
hatam-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Phan Thị Cảnh Linh
Chuyên viên
VPĐT: linhpc
ptclinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Thị Kim Thảo
Nhân viên
VPĐT: thaovtk
vtkthao-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG TƯ PHÁP
Gmail: phongtuphaphdonghoa@gmail.com
VPĐT: vtptp
Phan Văn Ngà
Trưởng phòng
VPĐT:  ngapv
02573.531.042
0982.554.343
pvnga-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Huỳnh Tấn Phước
Phó Trưởng phòng
VPĐT:  phuocht
htphuoc-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Ngọc Thọ
Chuyên Viên
VPĐT: tholn
lntho-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Thị Kim Hồng
Nhân viên
VPĐT: hongltk
ltkhong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG TÀI CHÍNH & KẾ HOẠCH
Gmail: ptckhdonghoa@gmail.com
VPĐT: vtptckh
02573.531.253
Nguyễn Đình Duy
Trưởng phòng
Gmail: nguyendinhduytc@gmail.com
VPĐT: duynd
02573.532.197
0982.129.946
ndduy-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Phương Quang
Phó Trưởng phòng
VPĐT: quangnp
02573.531.071
01648.299.829
npquang-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Hồng Thiên
Phó Trưởng phòng
VPĐT: thiennh
02573.531.668
0905.035.668
nhongthien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thành Toàn
Kế toán trưởng
VPĐT: toannt
nttoan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Bùi Mỹ Thục Quyên
Chuyên viên
VPĐT: quyenbmt
bmtquyen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Thúy Vân
Chuyên viên
VPĐT: vanntt
ntthuyvan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Tấn Vinh
Cán sự
VPĐT: vinhvt
vtvinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Hồng Nam
Chuyên viên
VPĐT: namth
thnam-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài Nhi
Chuyên viên
VPĐT: nhinth
nthnhi-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Lan Viên
Chuyên viên
VPĐT: vienntl
ntlvien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Ngô Trung Tĩnh
Chuyên viên
VPĐT: tinhnt
nttinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Anh Tuấn
Nhân viên
VPĐT: tuanna
natuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG
Gmail: thachbison@gmail.com
VPĐT: vtptnmt
02572.218.637
Nguyễn Văn Tiên
Phó trưởng phòng
Gmail: nvtientnmt@gmail.com
VPĐT: tiennv
02572.218.637
0914.187.711
nvtien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lương Thị Minh Trà
Phó trưởng phòng
Gmail: luongthiminhtrapy@gmail.com
VPĐT:  traltm
02573.532.377
01689.521.908
ltmtra-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Hiền
Phó trưởng phòng
Gmail: hieuhienhv@gmail.com
VPĐT: hientnmt
02573.532.109
0903.534.139
nvhien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Đức Mỹ
Cán sự (Kế toán)
VPĐT: t:myld
ldmy-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đỗ Hữu Sanh
Chuyên viên
VPĐT: sanhdh
dhsanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Ng Thị Huỳnh Dung
Chuyên viên
VPĐT: dungntth
nthdung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Thị Thục Oanh
Chuyên viên CĐ
VPĐT:  oanhttt
tttoanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Bá Hùng
Chuyên viên
VPĐT:  hunglb
lbhung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đỗ Như Thi
Chuyên viên
VPĐT:  thidn
dnthi-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đỗ Tấn Lộc
Nhân viên
VPĐT:  locdt
dtloc-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Trình Văn
Nhân viên
VPĐT:  vannt
ntvan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn
Nhân viên
VPĐT: nvson
nvanson-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Hải Âu
Nhân viên
VPĐT:  auth
thau-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị My Ka
Nhân viên
VPĐT: mykant
ntmka-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Hưng
Nhân viên
VPĐT: hungn
nhung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG LAO ĐỘNG & TBXH
Gmail: phonglaodongdonghoa@gmail.com
VPĐT: vtpldtbxh
02573.531.156
Võ Thị Sáu
Trưởng phòng
gmail: sau0505@gmail.com
VPĐT: sauvt
02573.531.156
0984.504.342
vtsau-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Hoàn Nguyên
Phó trưởng phòng
VPĐT: nguyenlh
02573.531.933
0944.935.014
lhnguyen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Sơn
Phó trưởng phòng
VPĐT:  sonldtbxh
nvson-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Nga
Cán sự
VPĐT: ngaldtb
ntnga-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Phan Thị Ngọc Tâm
Chuyên viên
VPĐT: tamptn
ptntam-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Thị Hạnh
Kế toán viên
VPĐT:  hanhvt
vthihanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lương Thi Phường
Cán sự
VPĐT: phuonglt
ltphuong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Thảo
Nhân viên
VPĐT: thaonttt
nttthao-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lưu Thị Anh Đào
Nhân viên
VPĐT:  daollta
ltadao-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG VĂN HÓA & THÔNG TIN
Gmail: vhtthdonghoa@gmail.com
VPĐT: vtpvhtt
Ngô Viết Hải
Trưởng phòng
VPĐT: hainv
02573.603.710
0987.010.404
nvhai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
ngoviethaiphuyen.gmail.com
Đặng Rõ
Phó Trưởng phòng
VPĐT:  rod
02573.531.048
0913.409.984
dro-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đỗ Đình Tây
Chuyên Viên
VPĐT:  taydd
ddinhtay-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đỗ Tấn Thủ
Huấn luyện viên
VPĐT:  thudt dtthu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Thị Anh Vân
Thư viện viên
VPĐT:  vanvta
vtavan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Phan Quang Hòa
Hướng dẫn viên CĐ
VPĐT:  hoapq
pqhoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Quốc Bảo
Tuyên truyền viên CĐ
VPĐT:  baonq
nqbao-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Tuấn
Tuyên truyền viên chính
VPĐT:  tuannv
nvtuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn T. Thanh Vân
Thư viện viên CĐ
VPĐT: :vanvhtt
nttvan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Ngô Viết Hùng
Đội thông tin lưu động
VPĐT: hungnv
nvhung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Mai
Nhân viên
VPĐT: maintt
nttmai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lương Thị Trà Mi
Nhân viên
VPĐT: miltt
lttmi-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Thị Ái Mỹ
Kế toán
VPĐT: mytta
ttamy-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Thanh Thời
Nhân viên
VPĐT: thoilt
ltthoi-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Gmail: pgddtdonghoa@gmail.com
VPĐT: vtpgddt
Nguyễn Hữu Danh
Trưởng phòng
VPĐT: danhnh
02573.532.452
0914.046.868
nhdanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Chánh
Phó Trưởng phòng
VPĐT: chanhn
02573.531.072
0974.959.433
nchanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Thanh Khảnh
Phó Trưởng phòng
VPĐT: ltkhanh
02573.532.205
0935.767.179
ltkhanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Huỳnh Kim Phúc
Chuyên viên
VPĐT: phuchk
hkphuc-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Thị Thu Thảo
Chuyên viên
VPĐT: thaottt
tttthao-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Đồng
Chuyên viên
VPĐT: dongnv
nvdong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Văn Tấn Phú
Chuyên viên
VPĐT: phuvt
vtphu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Minh Khiến
Nhân viên
VPĐT: khiennm
nmkhien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG Y TẾ
Gmail: phongytedonghoa@gmail.com
VPĐT: vtpyt
02573.532.058
Lê Văn Tam
Trưởng phòng
Gmail: bsitam@gmail.com
VPĐT: tamlv
02573.532.058
0989.399.161
lvtam-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Duy Minh
Cán sự
VPĐT: minhvd
vdminh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Quỳnh Mai
Kế toán
VPĐT: maintq
ntqmai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
THANH TRA
VPĐT: vttt
Thái Văn Tiến
Phó Chánh Thanh tra
VPĐT: tientv
02573.531.065
0919.789.490
tvtien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trương Văn Truyền
Cán sự
VPĐT: truyentv
tvtruyen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Đại
Thanh tra viên
VPĐT: dainv
nvandai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Phạm Văn Viễn
Thanh tra viên
VPĐT: vienpv
pvvien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Kim Đông
Nhân viên
VPĐT: donglk
lkdong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT
VPĐT: vtpnn
Đỗ Kim Đồng
Trưởng phòng
VPĐT: dongdk
02573.531.035
0914.052.742
dkdong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn T.Bích Thuận
Phó Trưởng phòng
VPĐT: thuanntb
02573.531.033
0974.646.335
ntthuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Phụng Hoàng
Phó Trưởng phòng
VPĐT: hoangnp
02573.531.405
0984.866.213
nphoang-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trương Văn Tòng
Chuyên viên
VPĐT:  tongtv
tvtong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đặng Thị Mai Rin
Chuyên viên
VPĐT: rindtm
dtmrin-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Thanh
Chuyên viên
VPĐT:  thanhv
vothanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Kế toán
VPĐT: nhanntt
nttnhan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đỗ Tấn Thành
Kỷ sư
VPĐT: thanhdt
dtanthanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Thị Thu Hiếu
Kỷ sư
VPĐT: hieultt
ltthieu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Dương Tiến Hùng
Nhân viên
VPĐT: hungndt
ndthung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Quang Trung
Nhân viên
VPĐT: trungnq
nquangtrung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Phan Tiến Phát
Nhân viên
VPĐT: phatpt
ptphat-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Phan Thị Thanh Diễm
Nhân viên
VPĐT: diemptt
pttdiem-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG
VPĐT: vtpktht
Nguyễn Hưng Anh Kiệt
Trưởng phòng
VPĐT: kietnha
02573.532.063
0918.942.295
nhakiet-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đào Thị Thành
Phó trưởng phòng
VPĐT: thanhdt
02573.532.080
0942.935.679
dtthanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Tấn Ích
Phó trưởng phòng
VPĐT: ichvt
02573.568.591
0905.138.186
vtich-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Thị Vãn
Chuyên viên(Kế toán)
VPĐT: vantt
ttvan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trương Sỹ Minh  Đức
Kế toán viên
VPĐT: ductsm
tsmduc-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Thị Ngọc Duyên
Chuyên viên
VPĐT: duyenvtn
vtnduyen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Hoàng Thành
Kỷ sư
VPĐT: thanhlh
lhthanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Huỳnh Công Dự
Nhân viên
VPĐT: duhc
hcdu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Quốc Thịnh
Nhân viên
VPĐT: thinhlq
lqthinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nhân viên
VPĐT: phuongntk
ntkphuong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Đại
Nhân viên
VPĐT: dainv
nvdai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Hữu Thương
Nhân viên
VPĐT: thuongth
ththuong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Tài
Nhân viên
VPĐT: tainv
nvtai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Chí Hoan
Nhân viên
VPĐT: hoannc
nchoan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Trọng Thanh
Nhân viên
VPĐT: thanhnt
ntthanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Phan Nguyễn Đăng Danh
Nhân viên
VPĐT: danhpnd
Đài Truyền thanh
VPĐT: vtdaitt
Nguyễn Thị Mỹ
Trưởng đài
VPĐT: mynt
02573.531.056
0979.781.566
ntmy-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Quốc Tuấn
 
VPĐT: tuannq
02573.531.478
0982.231.400
nqtuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Duy Văn Lúc
Nhân viên  Kỷ thuật
VPĐT: lucdv
dvluc-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Tạ Minh Huyền
Phóng viên Bình luận viên
VPĐT: huyentm
tmhuyen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Thị Bích Vân
Thư viện viên Trung cấp
VPĐT: vanltb
ltbvan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Minh Thuấn
Nhân viên kỷ thuật
VPĐT: thuantm
tmthuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Mai Thị Kim Thoại
Phát thanh, biên tập
VPĐT: thoaimtk
mtkthoai-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trung tâm phát triển quỹ đất
Gmail: senptqd@gmail.com
Tkvpđt: vtttptqd
02573.532.114
Nguyễn Quốc Linh
Phó giám đốc
Gmail: linh0935300530@gmail.com
VPĐT: linhnq
02573.503.536
0935.300.530
nqlinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Thanh Long
Phó giám đốc
Gmail: thanhlong200169@gmail.com
VPĐT: ltlong
02573.604.333
0905.126.883
ltlong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đinh Thuận
Phó giám đốc
Gmail: dinhthuanptqd@gmail.com
VPĐT: thuand
0915.556.526
dthuan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Huỳnh Trọng Cẩn
Kỷ thuật viên
VPĐT: canht
htcan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Vi Tố Hạnh
Kế toán viên (Kế toán)
VPĐT: vthanh
vthanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Huỳnh Tấn Tự
Kỷ sư
VPĐT: tuht
httu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Hồng Thoa
Kế toán viên
VPĐT: thoanth
nththoa-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Ngô Thị Thanh Nhã
Kế toán viên
VPĐT: nhant
nttnha-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Trung Quý
Nhân viên
VPĐT: quylt
ltquy-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thị Hoa Sen
Nhân viên
VPĐT: sennth
nthsen-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Tấn Anh Khiêm
Nhân viên
VPĐT: khiemnta
ntakhiem-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Đình Toàn
Nhân viên
VPĐT: toantd
tdtoan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Quốc Mỹ
Nhân viên
VPĐT: mytq
tqmy-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Anh Nhật
Nhân viên
VPĐT: nhatna
nanhat-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Thị Kim Liễu
Kế toán
VPĐT: lieuvtk
vtklieu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Bảo Lộc
Nhân viên
Tkvpđt: loctb
tbloc-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Nguyên Huy
Nhân viên
VPĐT: huyln
lnhuy-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trương Trọng Hậu
Nhân viên
VPĐT: hautt
tthau-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trương Hoài Khánh
Nhân viên
VPĐT: khanhth
thkhanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Đoàn Trí Viễn
Nhân viên
VPĐT: viendt
dtvien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên
VPĐT: vtttdn
Nguyễn Đăng Đúng
Giám đốc
VPĐT: dungnd
nddung-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lương Văn Thu
Phó Giám đốc
VPĐT: thulv
lvthu-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thành
Phó Giám đốc
VPĐT: thanht
nthanh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Ngọc Cẩn
Kế toán
VPĐT: cannn
nncan-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Phạm Vũ Thu Hương
Tuyên truyền viên chính
VPĐT: huongpvt
pvthuong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Hồ Thị Ánh Hồng
Nhân viên
VPĐT: honghta
htahong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Lê Thị Thanh Việt
Nhân viên
VPĐT: vietltt
lttviet-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Hữu Thiện
Nhân viên
VPĐT: nhthien
nhthien-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Trần Thị Tuyết Trinh
Nhân viên
VPĐT: trinhttt
ttttrinh-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Bá Lợi
Nhân viên
VPĐT: loinb
nbloi-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
BQL ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Gmail: thanhdiepbqldh@gmail.com
VPĐT: vtbql
Đoàn Minh Phong
Phó Giám đốc
Gmail: dmphongbql@gmail.com
VPĐT: phongdm
02573.532.279
0977.381.199
dmphong-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
Võ Minh Tâm
Phó Giám đốc
Gmai: tamvqldh@gmail.com
VPĐT: tamvm
02573.531.477
0905.136.196
vmtam-ubnddhoa@phuyen.gov.vn
UBND xã Hòa Hiệp Bắc
VPĐT: vtxhhb
Mail: uxhhbac-hdhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Thanh Thép
Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc
02573.548.040
0984.046.657
Huỳnh Tiến Dũng
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc
02573.548.046
Nguyễn Hoàng Oanh
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Bắc
0982.720.304
UBND TT Hòa Hiệp Trung
VPĐT: vtxhht
Mail :uthhtrung-hdhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Bửu
Chủ tịch UBND TT Hòa Hiệp Trung
02573.545.533
Nguyễn Hữu Khương
Phó Chủ tịch UBND TT Hòa Hiệp Trung
 
Văn Phú Trình
Phó Chủ tịch UBND TT Hòa Hiệp Trung
 
UBND xã Hòa Hiệp Nam
Mail: uxhhnam-hdhoa@phuyen.gov.vn
VPĐT: vtxhhn
Nguyễn Công Dũng
Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam
0944.189.998
Trần Hùng
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam
 
Phạm Thị Tuyết Hoa
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp Nam
0979.196.119
UBND xã Hòa Thành
VPĐT: vtxht
Mail: uxhthanh-hdhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Trãi
Chủ tịch UBND xã Hòa Thành
02573.565.017
Nguyễn Văn Trường
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thành
01228.523.502
Mai Thị Ngọc Xuyến
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thành
 
UBND xã Hòa Tân Đông
VPĐT: vtxhtd
Mail: uxhtdong-hdhoa@phuyen.gov.vn
Lê Quang Trung
Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Đông
02573.527.510
0982.527.569
Mai Xuân Tin
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Đông
02573.527.510
UBND TT Hòa Vinh
VPĐT: vtxhv
Mail: uthvinh-hdhoa@phuyen.gov.vn
Nguyễn Văn Tĩnh
Chủ tịch UBND TT Hòa Vinh
02573.531.112
Nguyễn Văn Bi
Phó Chủ tịch UBND TT Hòa Vinh
 
UBND xã Hòa Xuân Tây
VPĐT: vtxhxt
Mail: uxhxtay-hdhoa@phuyen.gov.vn
Đặng Ngọc Anh
Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Tây
02573.519.802
Lê Thị Hơn
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Tây
0918.147.350
Phạm Công Lộc
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Tây
 
UBND xã Hòa Xuân Đông
VPĐT: vtxhxd
Mail: uxhxdong-hdhoa@phuyen.gov.vn
Huỳnh Minh Thường
Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông
02573.515.844
0983.017.441
Phạm Văn Khánh
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông
 
Dương Văn Đông
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông
 
UBND xã Hòa Xuân Nam
VPĐT: vtxhxn
Mail: uxhxnam-hdhoa@phuyen.gov.vn
Trần Văn Ngãi
Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam
02573.503.486
Lê Thị Kim Lan
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam
01689.199.649
Trương Ngọc Thạnh
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Nam
 
UBND xã Hòa Tâm
VPĐT: vtxhtam
Mail: uxhtam-hdhoa@phuyen.gov.vn
Lê Văn Dãng
Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm
 
Nguyễn Quang Trung
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm
02573.513.114
Lê Út Thắng
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm
02573.513.114
0964.618.308
Đỗ Như Lại
Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm
 
KHỐI VẬN
Hội cựu chiến binh
VPĐT: hccb
Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin
VPĐT: hnncd
Hội nông dân
VPĐT: hnd
Ủy ban MTTQVN huyện
VPĐT: ubmt
Hội khuyến học
VPĐT: hkh
Hội người mù
VPĐT: hnm
Huyện đoàn thanh niên
VPĐT: hdtn
Hội liên hiệp phụ nữ
VPĐT: hlhpn
Hội văn học nghệ thuật
VPĐT: hvhnt
Hội cựu TNXP
VPĐT: hctnxp
Hội tù chính trị
VPĐT: htct
Hội người cao tuổi
VPĐT: hnct
Hội đông y
VPĐT: hdy
Hội chữ thập đỏ
VPĐT: hctd
Liên đoàn lao động
VPĐT: ldld
CÁC CƠ QUAN TỈNH, TW
Đội quản lý thị trường số 3
VPĐT: dqltt
Kho bạc
VPĐT: kbdh
BQL rừng đặc dụng Đèo cả
VPĐT: bqlrdd
Tòa án nhân dân
VPĐT: tand
Viện kiểm soát nhân dân
VPĐT: vksnd
Điện lực Đông Hòa
VPĐT:dldh
Trung tâm viễn thông Đông Hòa
VPĐT:ttvtdh
Công an huyện
VPĐT: cadh
Bảo hiểm xã hội
VPĐT:bhxh
Chi cục Thống kế
VPĐT: cctk
Trung tâm dân số KHHGĐ
VPĐT: ttdskh
Bệnh viện đa khoa
VPĐT: bvdk
Hạt kiểm lâm
VPĐT: hkl
Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam
VPĐT: dbphhn
Trạm Khuyến  Nông – Lâm - Ngư
VPĐT: tknln
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT
VPĐT: nhnn
Đồn Biên phòng Cử khẩu Cảng Vũng Rô
VPĐT: dbpck
Ngân hàng chính sách
VPĐT: nhcs
Thi hành án dân sự
VPĐT: thads
Phạm Xuân Pha- Chi cục trưởng: phapx.pyn@moj.gov.vn 
Phạm Thành- Phó Chi cục trưởng:phamthanh.pyn@moj.gov.vn
Cơ quan quân sự
VPĐT:cqqs
Chi cục thuế
VPĐT: cct
Trung tâm y tế
VPĐT: ttyt
Trạm bảo vệ thực vật
VPĐT: tbvtv
Trạm thú y
VPĐT: tty
Bưu điện
VPĐT:bddh